De meerwaarde van duurzame samenwerking

Vroegtijdig overleg tussen opdrachtgever en bouwer en zoeken naar extra ruimte in het bestek. Dat kan duurzaamheid in de infra een flinke impuls geven. Twee praktijkvoorbeelden van Heijmans tonen de meerwaarde hiervan aan. 

In Rosmalen startten we in 2022 met de realisatie van een rotonde inclusief eenrichtingsfietspad, zebrapad en watergang. Locatie: het Laaghemaal in een uitbreidingsgebied in Rosmalen. De rotonde vervangt een drukke kruising, die vlakbij een scholengemeenschap en sportvelden ligt. Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid voor met name fietsers sterk verbeteren. 

Uiteenlopende ideeën 

Het bestek lag vast. Zo'n drie à vier weken voor we aan de slag zouden gaan, kwam het project bij ons intern in aanmerking voor een Quick Scan (een middel om snel inzicht te geven in extra verduurzamingskansen). De uitdaging: zoek duurzame alternatieven voor vijf zaken die al in het bestek staan. Twee voorstellen haalden het ook daadwerkelijk. Voor de wegmarkeringen gebruikten we Fabiola, een biobased thermoplast die uit natuurlijke harsen bestaat. Het is niet alleen duurzaam, maar het verbetert ook de nachtzichtbaarheid – zonder aan stroefheid in te leveren. Daarnaast wisten we de grondtransporten te beperken, wat een gunstige invloed had op het aantal vervoersbewegingen. Een van de belangrijkste lessen uit deze samenwerking: zoek ruimte in dat wat dichtgetimmerd lijkt. Die is vaker te vinden dan de opdrachtgever – maar soms ook de aannemer – kan voorzien. 

Klimaatrobuuste wijk 

Een ander voorbeeld van een duurzame impuls door betere samenwerking speelt in dezelfde provincie in hetzelfde jaar. De Brabantse gemeente Sint-Oedenrode wil de wijk Dommelrode klimaatrobuust maken. Doel is afkoppeling van het hemelwater, groot onderhoud aan de riolering en herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wil de gemeente de waterhuishouding in het aangrenzende natuurgebied Diependaal verbeteren.  

Strikte voorwaarden 

In de EMVI-BPKV verplichtte de gemeente om zo veel mogelijk grondstoffen en materialen te hergebruiken. Heijmans zag kans om zo’n 10.000 vierkante meter bestratingsmateriaal en veel grond opnieuw in te zetten.  

De duurzame ambitie botste met de strikte planning en voorwaarden voor doorstroming. Dat dilemma hebben we gezamenlijk opgelost.

Maikel Ruijs, projectleider Heijmans Infra

Vroeger aan tafel 

Bij dit project lukt het dankzij extra overleg toch om het traject – dat maar liefst 33 deelfases kent – binnen het gestelde tijdsbestek van een jaar op te leveren. Maar de geleerde les is helder: je wilt fricties tussen duurzaamheid en planning vermijden of zo klein mogelijk maken. Het helpt dan als de aannemer vroeger aan tafel kan schuiven. Wanneer er meer oog is voor logistieke consequenties bij hergebruik, is dat winst voor alle betrokken partijen.