Klimaatadaptief en biodivers bouwen

De leefbaarheid en gezondheid in de bebouwde omgeving staat onder druk. Oorzaak: toenemende gevolgen van klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Heijmans zorgt samen met jou als opdrachtgever voor een toekomstbestendige, gezondere en groenere leefomgeving.

De kranten staan er bol van. Wateroverlast door hevige regenbuien zetten wegen en viaducten blank. Steden gaan gebukt onder hittestress. Natuur verdwijnt en de biodiversiteit neemt zienderogen af. Als opdrachtgever sta je voor grote opgaven als het gaat om klimaatadaptie en vergroening. Meer ruimte voor water en natuur maakt onze leefomgeving weer gezond en toekomstbestendig.

Meer weten?

Jan helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem contact met je op

Eigen ecologen in dienst

Heijmans heeft alles in huis om bebouwde omgeving en infra groener, robuuster en leefbaarder te maken. Zo hebben we als een van de weinige bouwbedrijven ecologen plus bodem- en waterspecialisten in dienst, die nauw betrokken zijn bij de projecten die we uitvoeren. Zij ontwikkelden ook onze Natuurladder, om het collega’s gemakkelijker te maken ambities op het gebied van klimaatadaptief bouwen én het herstellen van de biodiversiteit te realiseren.

Sociaal groen

Iedereen heeft recht op een gezonde, klimaatadaptieve en groene leefomgeving. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel inwoners valt het nog buiten budgetbereik. Gemeenten en woningcorporaties willen hierin een helpende hand bieden, maar ook zij lopen vast te weinig budget.

Daarom hebben Heijmans, IVN Natuureducatie, ontwerpbureau LOS Stadomland en woonstichting ZOwonen de krachten gebundeld in het initiatief ‘Sociaal Groen’. Lees er hier meer over.

Altijd passende oplossingen

Integreer klimaatadaptieve en biodiverse principes in het ontwerp en de uitvoering van infrastructuurprojecten, om de veerkracht en duurzaamheid van de gebouwde omgeving te vergroten. Elke ingreep in de openbare ruimte biedt kansen om een buurt of bedrijventerrein toekomstbestendig en groener te maken. Er zijn altijd passende oplossingen binnen de kaders van de Omgevingswet en het beschikbare budget. Denk aan technische oplossingen om langer water vast te houden, klimaatvriendelijk asfalt of het versterken van de biodiversiteit in wegbermen.

Whitepaper: Groenblauwe bedrijventerreinen

Lees hoe de transitie naar een toekomst bestendig bedrijventerrein samen Ervaar zelf de toegevoegde waarde van Heijmans.