Emissieloos en klimaatneutraal bouwen

Drastische maatregelen zijn nodig om de internationale en nationale doelstellingen op het gebied van energie en klimaat te behalen en te komen tot een fossielvrije energievoorziening. In de bouw is daarbij veel winst te behalen, zeker als het gaat om de transportmiddelen en het machinepark.

Hernieuwbare energie heeft de toekomst, en daar gaan we bij Heijmans helemaal in mee. Energie neutrale verlichting of bedrijfsterreinen, geluidsschermen met zonnepanelen: het is voor ons allang dagelijkse kost. Uiteraard geldt dat ook voor onze eigen gebouwen en processen. Wat we zelf nog wel uitstoten (scope 1 en 2) compenseren we na 2023

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Joost helpt je graag verder

100% emissieloos in 2030

Naast het duurzaam opwekken van energie en reductie van het energieverbruik, richt Heijmans Infra de pijlen vooral op emissieloos bouwen. Dat past ook binnen het Schone Lucht Akkoord, waarmee opdrachtgevers de luchtkwaliteit drastisch willen verbeteren. Heijmans gaat voor 100 procent emissieloos bouwen vanaf 2030, waarbij met name het materieel een sleutelrol speelt. Om dit, met de gehele keten, nog verder te versnellen, staan we ook aan de basis van het Emissieloos Netwerk Infra.

Emissieloos bouwen in beeld

Heijmans is in transitie. Om 100% emissieloos te bereiken investeert Heijmans in de elektrificatie van zwaar bouwmaterieel.

Schoner en stiller voor iedereen

Van aggregaat tot asfaltwals: Heijmans zet nu al vol in op emissieloze – vooral elektrische – apparaten. Daarbij komt geen CO2, stikstof of fijnstof vrij. We investeerden al 34 miljoen euro in een schoon machinepark. Inmiddels is zo’n twintig procent van ons materieel emissieloos, en dat aantal groeit hard, net als onze investeringen op dat gebied. Op het project A1AT werken we in 2023 al met ruim vijftig materieelstukken die geen vervuilende stoffen uitstoten. Bijkomend voordeel: het is ook nog eens veiliger en een stuk stiller voor onze medewerkers en de omwonenden.