Circulair bouwen

Als beton een land was, prijkte het na China en de VS op de lijst van ’s werelds grootste CO2-uitstoters. Niet gek dus, dat we bij verduurzamen scherp letten op ons materiaalgebruik. Daarmee ondersteunen we jou als opdrachtgever in jouw duurzaamheidsambities én besparen we kostbare grondstoffen.

Bouwen zonder materialen, dat bestaat niet. Maar slim omgaan met bouwstoffen kan wél. Daarmee beschermen we het milieu, grondstoffen en laten we bestaande waarde intact. Bij Heijmans staat circulair bouwen dan ook voorop.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

100 procent circulair in 2030

Circulair bouwen begint al op de tekentafel. Want alleen als je in kaart te hebt waar de grootste milieubelasting zit, kun je verspilling van materiaalgebruik en afval zoveel mogelijk voorkomen. Bij het ontwerp en de inkoop letten we op materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Zoals circulair beton of hout. We ontwikkelden bijvoorbeeld een circulair viaduct van hout.

Minstens zo belangrijk is het behouden van de waarde die al is opgebouwd. Denk aan het verlengen van de levensduur van bruggen en viaducten via beheer en onderhoud en maximaal hergebruik. Dit hoogwaardig hergebruik doen we veelal in samenwerking met onze partners. Het draagt allemaal bij aan ons ultieme doel: 100 procent circulair werken in 2030.

Circulair bouwen in beeld

Wat is circulair bouwen eigenlijk? Hoe doe je dat en wat levert het op? We leggen het je uit in deze video.

Asfalt krijgt tweede leven

De asfaltweg van vandaag bevat de grondstoffen voor de toekomst. In een tijd van steeds schaarsere grondstoffen is het belangrijk nu al na te denken hoe we onze bouwmaterialen straks weer kunnen hergebruiken. Via hoogwaardig hergebruik helpen we jou het milieu zo min mogelijk te belasten. Nu en in de toekomst.

Zoals bij de ontmanteling Vliegkamp Valkenburg bij Katwijk. Het grootste deel van de materialen is duurzaam hergebruikt op andere projecten. Zo verwerkten we 120.000 ton betongranulaat in de nabijgelegen Rijnlandroute en is 100.000 ton asfalt gefreesd en gebroken terug geleverd aan diverse asfaltmolens als grondstof voor nieuwe mengsels.

Whitepaper: De weg naar een circulaire economie

In een economie waar afval niet bestaat en waar we geen gebruik meer willen maken van primaire grondstoffen, wordt een heel andere manier van denken en werken verwacht dan we gewend zijn. Heijmans ziet deze uitdaging en we voelen de verantwoordelijkheid om samen met onze ketenpartners invulling te geven aan circulair bouwen. Wat dat betekent lees je in deze uitgave.

Vraag over *