Heijmans techniek

Veilige en efficiënte verkeerspleinen

✓  Optimale verkeersdoorstroming via datagedreven (i)VRI’s

✓  Minder CO2-uitstoot en fijnstof door efficiënte doorstroming

✓  Hogere verkeersveiligheid door geïntegreerde technieken en slimme systemen

Meer weten? We helpen je graag verder.

Ken de toekomst,
realiseer vandaag

Het wordt steeds drukker in onze steden. Een efficiënte, schone en veilige inrichting van kruispunten is daarom belangrijk – nu en in de toekomst. Data en slimme verkeerstechnieken zorgen voor een optimale doorstroming van verkeer, een beter milieu én veiligheid van weggebruikers.

Optimale verkeersdoorstroming

Innovatieve technieken bieden een verkeerskundige oplossing voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Graag zitten we daarvoor al vroeg in het proces van ruimtelijke inrichting aan tafel om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de situatie en de gevolgen voor het verkeer. We regisseren de vertaling van  een mobiliteitsprobleem naar een verkeerskundig ontwerp, dat we vervolgens zelf uitvoeren en realiseren. Daarin houden we rekening met de invloed van en op de omgeving. Heijmans is bovendien een belangrijke partner bij het beheer en onderhoud. Een goede en continue beschikbaarheid van de slimme oplossingen is namelijk een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed functionerende verkeersdoorstroming.

Minder CO2-uitstoot

Dankzij uitgebreide verkeersgegevens en geavanceerde algoritmen worden verkeersstromen geoptimaliseerd en opstoppingen verminderd. Als voertuigen bijvoorbeeld in een zogenaamde ‘groene golf’ rijden, hoeven ze niet te stoppen bij kruispunten. Dit scheelt onnodig optrekken en afremmen en dat reduceert de uitstoot van CO2 en fijnstof. Zo werken we samen aan een veilig, schoon en leefbaar Nederland.

Hogere verkeersveiligheid

Fietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats zorgen voor gevaarlijke situaties. Automobilisten zien ze vaak te laat, en de fietser zelf is zich vaak niet bewust van de eigen kwetsbaarheid. Met De Bikescout maken wij oversteken in jouw stad veiliger. Dit slimme systeem detecteert naderende fietsers bij drukke oversteekplaatsen en waarschuwt automobilisten via LED-verlichting in het wegdek. Zo verbetert Bikescout de veiligheid in het verkeer.

Installaties worden steeds slimmer en gebruiken data voor een optimale verkeerssituatie. Wij verbinden die software met de hardware langs de weg

John Cuppen