Minder storingen, meer doorstroming

Digitaal platform maakt het verschil.
Het dagelijks monitoren van de gegevens die verkeersregelinstallaties uitzenden, kan onverwachte uitval – en een mogelijk verkeersinfarct – voorkomen. Daarom ontwikkelt de Heijmans-afdeling Systems &Energie (S&E) het Connect Platform, dat deze data inzichtelijk maakt. Cruciaal hierbij is het contact met mensen uit het veld, die meedenken over de toepassing. Werkvoorbereider Calvin Theuns: “Na twee maanden zie ik al dat het platform echt een positief verschil in het aantal storingen oplevert.”

Deel dit verhaal op jouw social media:

Iedere verkeersregelinstallatie (VRI) in Nederland bericht continu over zijn status. Dit levert nuttige informatie op over bijvoorbeeld een netspanningsval, status van de lamp of hardware- en softwarestoringen. Die gegevens komen binnen bij de beheercentrale van een gemeente. Dat resulteert iedere dag in een lange lijst met cijfers en codes waarin het heel lastig op te maken is om welke VRI het gaat en wat het probleem precies is. Ook is het bijna onmogelijk te achterhalen of een bepaald probleem zich al eerder voorgedaan heeft en hoe het toen opgelost is. Terwijl meer inzicht in die data veel tijd, geld en onveilige situaties kan voorkomen.

Daarom werkt commercieel manager Eddy Verhoeven met het S&E-team van Heijmans aan het Connect Platform. “Kort gezegd is dat een digitaal dashboard waarbij je op een plattegrond alle VRI’s in een gemeente ziet. Klik je op één VRI, dan zie je gelijk alle meldingen voor die installatie. Niet alleen van die dag, maar ook de geschiedenis. Door middel van een grafiek zie je in een oogopslag wat het normale gedrag is van deze VRI. Met één klik op de knop kun je terugzoeken hoe bepaalde storingen eerder zijn opgelost, zodat je die kennis nu en in de toekomst weer kunt gebruiken”, legt hij uit.

Patronen ontdekken

Heijmans’ werkvoorbereider Calvin Theuns is één van de eersten die met het platform, dat nog in ontwikkeling is, werkt. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van 42 VRI’s in Venlo en was eerder veel tijd kwijt aan administratie. “Voorheen moest ik na een melding de storing in verschillende systemen verwerken. Het Connect Platform koppelt de informatie automatisch, dus dat scheelt mij veel werk.” De tijd die hij overhoudt, besteedt Calvin aan het opsporen van trends in de storingen van VRI’s. “Iedere ochtend open ik het dashboard en bekijk ik de meldingen. Ik zie dan direct of een storing eenmalig is of vaker voorkomt. Ik probeer patronen te ontdekken en uit te zoeken wat er aan de hand is. Als ik er niet uitkom, kan ik met de informatie die ik heb veel gerichtere vragen stellen aan de leverancier van de installatie.”

Verkeersinfarcten voorkomen

Als voorbeeld noemt Calvin een VRI die een tijdlang iedere dag dezelfde foutmelding gaf, terwijl het verkeerslicht gewoon werkte. “Samen met Eddy kwam ik erachter dat de fout in de software zat. Dat hebben we teruggekoppeld aan de leverancier, die een software-update heeft uitgevoerd. Daarna is de melding nooit meer teruggekomen.” Hoewel de storing in dit geval niet voor grote problemen zorgde, is het tijdig oplossen van meldingen erg belangrijk. Want herhaaldelijke storingmeldingen kunnen een voorbode zijn voor uitval van een VRI, zegt Eddy. “Als één van de VRI’s geel gaat knipperen – of erger: op zwart gaat – zorgt dat voor een onveilige verkeerssituatie. En als dat in de spits gebeurt, ontstaat er een verkeersinfarct. Dat wil je natuurlijk voorkomen en het Connect Platform draagt daaraan bij.” Inzet van het Connect Platform betekent ook dat er minder spoedreparaties uitgevoerd hoeven worden door monteurs. “Valt een verkeerslicht uit, dan moeten wij dat binnen een paar uur oplossen. Het kan dan gebeuren dat een monteur midden in de nacht zijn bed uit moet. Dat is een vervelende en dure manier van herstelwerkzaamheden.”

Kennis in drie klikken

Calvin kan nu het onderhoud aan de VRI’s efficiënt inplannen en servicemonteurs op een slimme manier aansturen. “Dankzij de grafieken in het dashboard ontdek ik gemakkelijk patronen en zie ik snel welke VRI’s als eerste onderhoud nodig hebben. Ook bij een spoedmelding helpt dit systeem enorm. Vroeger belde een servicemonteur mij als hij niet kon ontdekken waar het probleem zat, en dan moest ik zelf ook op zoek naar informatie om een mogelijke oorzaak te vinden. Nu hebben we via de tablet allebei toegang tot dezelfde informatie en kunnen we binnen een paar klikken terugzoeken hoe een soortgelijk probleem eerder is opgelost.”

 

Ook voor verlichting en laadpalen

Na Venlo is Heijmans in een aantal andere gemeenten begonnen met het toepassen van het Connect Platform. De ambitie is om het systeem in heel Nederland uit te rollen, waarbij niet alleen de data van VRI’s overzichtelijk gepresenteerd wordt, maar ook dat van wegkantstations, laadpalen, sluizen, tunnels, openbare verlichting en 5G-zendmasten. Voor een succesvolle doorontwikkeling van het platform houden Eddy en Calvin de komende tijd nauw contact. Calvin is inmiddels al helemaal gewend aan het platform en wil niet meer zonder. “Na twee maanden zie ik al dat het platform echt een positief verschil in het aantal storingen oplevert.”