Distributie en services

Nederland zet de komende jaren grote stappen in de energietransitie. Dat betekent ook ingrijpen op bestaande netwerken in de steden. Heijmans verzorgt de efficiënte uitrol van binnenstedelijke energienetwerken. We ontwerpen en realiseren (complexe) distributienetten met huisaansluitingen voor netbeheerders, energieleveranciers, corporaties en gemeenten.

Of het nu gaat om elektriciteit, gas, waterstof, warmte of drinkwater, ga met Heijmans versneld op weg naar beschikbare energie voor iedere gebruiker.

Heijmans heeft het

Kennis van de ondergrond

Heijmans is van oudsher al een echte bodemspecialist en beschikt over eigen specialisten op het gebied van geodesie, geofysica, bodemsanering en explosievenopruiming. Bovendien kunnen we – als betrouwbare data ontbreekt - met innovatieve scantechnologie in de bodem kijken. Zo voorkomen we verrassingen, vertragingen en onnodige extra uitgaven.

Ontwerp in huis

Als multidisciplinaire organisatie hebben wij de complete tracé-engineering in huis. Vanuit onze kennis en ervaring adviseren we over de meest efficiënte aanpak en ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers het optimale tracé.

Integrale speler

Heijmans is meer dan een kabelbedrijf. Onze kennis rijkt tot achter de voordeur. Met disciplines ‘van hoogspanningsmast tot meterkast’ in huis, lossen we complexe energievraagstukken op. Waar nodig haken we specialisten aan op het gebied van verkeer, ecologie, data, civiele techniek en meer. Zo leveren we goed doordachte en kwalitatieve energieoplossingen. En met een grote operationele capaciteit leveren wij moeiteloos een grootschalige uitrol.

Efficiënte en professionele uitrol

Met decennia ervaring in de uitrol van distributienetwerken in de binnenstedelijke omgeving, zijn wij in staat projecten strak en soepel door voorbereiding en uitvoering te loodsen. We gebruiken de laatste technieken, efficiënte werkwijzen en zorgen ervoor dat we minimale impact hebben op bewoners en omgeving.

AANLEG MET MINIMALE IMPACT

Uiteindelijk realiseren we voor de eindgebruiker. De weg ernaar toe mag wat ons betreft zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en gebruikers. Heijmans zorgt voor een uitvoering met een minimale impact op het dagelijks leven.