Scroll voor meer

Legenda

De verbindingen in Nederland, onze hoofdwegen

Talloze (water)wegen verbinden Nederland. Maar de mobiliteit verandert, waardoor het traditionele netwerk niet langer voldoet. Bovendien zijn veel bruggen, tunnels en sluizen toe aan groot onderhoud.

Jij merkt hoe (water)wegen, tunnels, bruggen en sluizen op het eind van hun levensduur lopen. Jouw vraagstukken zijn erop gericht om deze slim, efficiënt en duurzaam te beheren en onderhouden. Bovendien verandert de mobiliteit in Nederland. Wat betekent dat voor de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid?

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Neem contact op met Joost

Mobiliteit in de toekomst

Tegelijkertijd ontstaat er een enorme (elektrische) energiebehoefte langs verbindingswegen. Het traditionele energietransport van een centrale naar de afnemer verandert in tweerichtingsverkeer, door innovatieve vormen van opwekking. Jij zoekt off-grid oplossingen op plekken waar de capaciteit tegen z’n limiet loopt.

Klimaatverandering

Hoe bied je de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd? Wij denken graag met jou mee over oplossingen voor hittestress en overstromingen. Bovendien voorkomen we met elektrisch materieel onnodige emissies van CO2. We maken meer ruimte voor natuur en leefbaarheid met zoveel mogelijk oog voor biodiversiteit en we hergebruiken zoveel mogelijk bestaand materiaal. Samen maken we het hoofd- en waterwegennetwerk van de toekomst in alle opzichten groener.

Zorgeloos kunnen verplaatsen van A naar B, nu en en in de toekomst

Joost van Gils - Commercieel manager