Heijmans heeft het

Al 100 jaar dragen we bij aan de infrastructuur van Nederland – op het wegennet, in woongebieden en rondom werkomgevingen. We zijn trots op wat we maakten, maar kijken vooral graag vooruit.

 

De wereld verandert, de uitdagingen zijn complex. Denk aan vraagstukken rondom de energietransitie, duurzame leefomgeving of vervanging en renovatie. Door vandaag te realiseren wat hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen een toekomstbestending Nederland.

Laat je inspireren, klik op de kaart

Ontwikkel mee op het hoofd- en provinciale wegennet, en binnen de woon- en werkomgevingen van Nederland. Klik op de markers op de kaart en zie wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Nieuwsgierig? Laat het ons weten en we bespreken graag wat de mogelijkheden zijn voor jou.

De energietransitie is in volle gang

Duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water vervangen traditionele energiesystemen. Het energienetwerk verandert razendsnel en vraagt om totaaloplossingen voor boven en onder de grond. Van mast tot kast voor laadinfra en energiegebruik, -transport en -opwekking.

Voor de mobiliteit van morgen

Vervanging en renovatie houdt Nederland veilig en bereikbaar. Slimme sensoren, data en software maken beheer en onderhoud voorspelbaar. Ontdek hoe we hiermee voor jou de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid verbeteren.

Leefbaarheid in een veranderend klimaat

Vanuit de ambitie om volledig emissieloos te werken, reduceren we uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Samen met jou ontwikkelen we circulaire en klimaatadaptieve toepassingen, en voegen we natuur en biodiversiteit toe waar dat kan. Verdiep je in onze toekomstvisie over Nederland in een veranderend klimaat.

Makers van de
gezonde
leefomgeving

Onze duurzame doelstellingen komen voort uit jouw wensen  voor (digitale) innovatie, efficiënt hergebruik en emissieloos werken. We benutten data uit slimme sensoren, ontwikkelen circulaire toepassingen en elektrificeren groot en klein materieel. Samen werken we zo aan een veilig, schoon en leefbaar Nederland.