Gebiedsontwikkeling

Opgaven in de infrastructuur worden steeds complexer. Nieuwe energievoorzieningen, eigen opwekking, aansluiting op een overvol elektriciteitsnet… Hoe past jouw energievraag in de openbare ruimte? Heijmans helpt.

 Wij realiseren de aanleg van energienetwerken in de publieke ruimte én op private (bedrijfs)locaties. We maken ‘all-electric grids’ en warmtenetten bij campussen en op bedrijventerreinen. We creëren oplossingen voor woonwijken, bij woningcorporaties en gebiedsontwikkelingen. En we zorgen voor de aanleg en aansluiting van wind- en zonneparken. Ga met Heijmans versneld op weg naar duurzame energie.

Heijmans heeft het

Een integrale visie

We benaderen projecten integraal. Dit levert een optimale samenhang op tussen ontwerp, bouw, en beheer & onderhoud. We gebruiken onze diepgaande kennis van energievraagstukken en we laten onze (technische) experts bijstaan door gedragswetenschappers, biologen, verkeerskundigen, software developers en data scientists. Dat levert goed doordachte en kwalitatieve energieoplossingen op die we soepel in de omgeving implementeren.

Verstand van de bodem

Een goede inrichting van de ruimte bovengronds begint met verstand van de ruimte ondergronds.

Heijmans is een echte bodemspecialist en beschikt over eigen afdelingen voor geodesie, geofysica, bodemsanering en explosievenopruiming. Bovendien kunnen we – als betrouwbare data ontbreekt - met innovatieve scantechnologie in de bodem kijken. Zo voorkomen we verrassingen, vertragingen en onnodige extra uitgaven.

Een passend ontwerp

Met eigen ontwerpcapaciteit kunnen wij uitstekend adviseren over toe te passen capaciteit, stations tracés, de afweging tussen investering en rendement en de meest soepele projectfasering. Vervolgens verzorgen we de complete engineering.

Capaciteit en schaal

Omdat we alle disciplines in eigen huis hebben: engineering, coördinatie, uitvoering en inbedrijfstelling, werken we snel en effectief. Met onze grote landelijke organisatie kunnen we gemakkelijk opschalen als de omstandigheden daarom vragen.

Efficiënte en professionele realisatie

Decennia ervaring staan garant voor gedegen projectmanagement. Wij loodsen projecten soepel door voorbereiding en uitvoering, van vergunningstraject tot en met omgevingsmanagement.

BESCHIKBARE ENERGIE

Heijmans helpt publieke en private partijen op weg naar een passende en toekomstbestendige energie- of warmtevoorziening. Zo genieten burgers van beschikbare energie voor wonen en werken en kunnen bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen halen. Samen maken we de Nederlandse energietransitie mogelijk.