Regisseur van slimme mobiliteit en doorstroming

Onderling communicerende verkeersregelinstallaties. Slimme software die op basis van algoritmes en data verkeersscenario’s berekent. Net als in de rest van de samenleving is ook op het gebied van mobiliteit een digitaliseringsslag zichtbaar. Heijmans Techniek ontzorgt daarbij opdrachtgevers als regisseur en uitvoerder. Katja Vencken en Eddy Verhoeven vertellen hoe.

Deel dit verhaal op jouw social media:

Katja Vencken en Eddy Verhoeven ondersteunen opdrachtgevers met slimme oplossingen bij complexe mobiliteitsproblemen. Katja: ‘We helpen gemeentes en provincies op het gebied van service, onderhoud en datagedreven oplossingen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe diensten voor toepassing op bijvoorbeeld slimme verkeersregelinstallaties (VRI’s). Daarvoor werken we veelal samen met leveranciers en ingenieursbureaus. Samen vertalen we een mobiliteitsprobleem naar een ontwerp, waarna wij de werkzaamheden uitvoeren, realiseren en onderhouden.’

Intelligente streng

Als voorbeeld noemt Eddy de N282 van Rijen naar Hulten, richting de A58. Een weg met zes kruispunten en VRI’s. ‘Op deze weg is de doorstroming een groot probleem, met name tijdens de spits staan de auto’s steeds bij de kruispunten te wachten. De provincie wil de doorstroming bevorderen en daarmee de uitstoot van CO2 en fijnstof verminderen. Wij maken van de zes VRI’s een streng waarop een netwerkregeling van toepassing is. Alle VRI’s staan met elkaar in contact om de verkeersafwikkeling te coördineren. Zo ontstaat een netwerk van communicerende VRI’s. Dat werkt als een dynamische groene golf die zich aanpast aan het actuele verkeersbeeld.’

40% meer doorstroming

Voertuigdetectielussen voor alle kruispunten monitoren continu de verkeersdrukte. Die data gaat naar een cloud-omgeving, waarin het beste verkeersscenario voor alle kruispunten wordt berekend. Eddy: ‘Die wordt vervolgens doorvertaald naar de gekoppelde VRI’s. Op een hele goede dag leidt dit tot veertig procent meer doorstroming, gemiddeld is het zo’n twintig procent.’

Klant ontzorgen

De kracht van Heijmans is dat het bedrijf deze slimme oplossingen voor opdrachtgevers onafhankelijk organiseert en coördineert. Katja: ‘Zo ontzorgen we de klant. Die regisseursrol is nodig omdat er sprake is van divers een aanbod in de (i)VRI-markt. Het betreft zowel hardware, software als regelfilosofieën. We maken als onafhankelijke regisseur vooraf een selectie van de benodigde hardware en software en geven bij de betreffende partijen aan wat er functioneel nodig is voor de best mogelijke mobiliteitsoplossing, passend bij de klantvraag. Sinds de komst van de iVRI is de hard- en regelsoftware gescheiden en is het mogelijk om deze los van elkaar aan te schaffen en te integreren.’

Meer veiligheid door gedragsbeïnvloeding

Een ander mooi voorbeeld van mobiliteitsoplossingen van Heijmans is het verhogen van de verkeersveiligheid door slimme geleiding van weggebruikers. ‘Zoals we dat doen met De Bikescout’, zegt Katja. ‘Dit systeem detecteert aankomende fietsers, waarna er op de fietsoversteek LED-lampen gaan branden die kruisende automobilisten waarschuwen. Een andere toepassing is het reduceren van snelheid van voertuigen met behulp van een looplicht.’

In car adviezen

Voor de nabije toekomst zien Katja en Eddy nog veel meer oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen. Zo is veel software al voorbereid op communicatie met voertuigen. ‘Nu nog gaat dat via de detectielussen in het wegdek’, aldus Eddy. ‘Maar voertuigen genereren ook data, bijvoorbeeld doordat de automobilist Flitsmeister of TomTom gebruikt. Deze zogenoemde floating car data kan ook worden doorgegeven aan de iVRI’s. De regelsoftware kan vervolgens anticiperen op verkeersstromen en in car adviezen geven aan de bestuurder. Bijvoorbeeld welke toegestane snelheid deze moet aanhouden om groen te behalen. Zo ontstaat een meer geleidelijke verkeersstroom, in plaats van auto’s die hard op een geregeld kruispunt afrijden om vervolgens weer op te trekken.’

Service en onderhoud als basis

Naast alle slimme oplossingen is Heijmans is een belangrijke partner in het bewaken van de technische conditie van de (i)VRI’s. Katja: ‘Een goede beschikbaarheid van de apparatuur is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed functionerende verkeersdoorstroming. Via schermen, procedures en processen monitoren we de werking van de installaties continu. Wanneer bijvoorbeeld de software hapert kunnen we besluiten om alvast onderhoud uit te voeren. Neem een iVRI waarbij de netwerkregeling faalt. In dat geval valt de installatie vanuit veiligheidsredenen terug op de backup-regeling. Dat zorgt voor twintig seconden rood licht op alle richtingen. Vervolgens probeert het systeem weer terug te schakelen – waardoor de lichten in een bepaalde tijd meerdere keren onnodig op rood springen. Dit kan zo door blijven gaan. Dit soort situaties kunnen we voor zijn door bijvoorbeeld in overleg met de klant de hoofdregeling op afstand uit te zetten. Superhandig natuurlijk die slimme oplossingen, maar als ze niet werken staat het verkeer alsnog gewoon vast.’