Wie wel eens over de provinciale weg N282 tussen Rijen en Hulten rijdt, zal merken dat het verkeer hier regelmatig moeilijk doorstroomt. Met name tijdens de spits staan de rijstroken op de Noord-Brabantse weg vol auto’s. Om de verkeersoverlast te beperken en de doorstroming te verbeteren, wil de provincie de provinciale weg verdubbelen naar 2 x 2 rijstroken. ‘Het is de directe verbinding tussen Tilburg en Breda, en daardoor een drukke weg’, onderschrijft ook Gert Jan Koppelman, Technisch Manager bij de Provincie Noord-Brabant. ‘Door stikstofnormen kan de provincie niet alle wensen uitvoeren, maar wel zorgen voor een betere doorstroming en de verkeersproblemen rondom Hulten oplossen.’

Dynamisch regelen

Heijmans kreeg de uitvraag om de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de zes kruispunten op de N282 te verzorgen. Op basis van een verkeerskundige analyse adviseert Heijmans aan de provincie om te kiezen voor slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) op de tussenliggende kruispunten, om zo de doorstroming nog verder te optimaliseren. Jachimo van Ophoven, projectleider bij Heijmans: ‘Je kan wel meer asfalt leggen om de doorstroming te verbeteren, maar als de VRI’s op de kruispunten op rood staan, stokt het verkeer alsnog. Door de iVRI’s met elkaar in verbinding te stellen, kunnen ze de verkeersstroom op een dynamische manier regelen. Er ontstaat dan een soort holistisch overzicht over een hele streng kruispunten, waarbij het systeem zelfs rekening houdt met het verkeer op de zijwegen van de N282.’

Minder starts en stops

Voertuigdetectielussen voor alle kruispunten monitoren de verkeersdrukte. De data hieruit gaat naar een cloud-omgeving, waarin het beste verkeersscenario voor alle kruispunten wordt berekend. Naar verwachting leidt het voorstel van Heijmans tot gemiddeld twintig tot dertig procent meer doorstroming op de N282. ‘Dankzij de iVRI’s vermindert het aantal starts en stops. We adviseren de provincie om dit nog verder te optimaliseren via een in car snelheidsadvies, waardoor automobilisten meer proactief kunnen reageren op groen en rood.’

Unieke systeemintegratie

Op basis van de analyse bestelt Heijmans de benodigde soft- en hardware voor de iVRI’s bij verschillende leveranciers, om zo de beste oplossing te bieden voor de verkeerskundige vraag. ‘Wij zorgen vervolgens voor de benodigde systeemintegratie. Voor nieuwbouw is deze aanpak bijzonder. Op basis van onze ervaring en kennis van de markt weten we precies welke oplossingen op het gebied van hardware en software voor deze situatie het beste met elkaar werken. Zo kunnen we onafhankelijk adviseren over de beste combinatie – niet alleen op het gebied van prijs, maar ook voor de verkeerskundige prestatie.’

Informatievoorziening belangrijk

Gert Jan Koppelman is blij met de aanpak van Heijmans. ‘Je kan niet meer een weg aanleggen zoals je dat dertig jaar geleden deed. We leven in een wereld waarin informatievoorziening erg belangrijk is, ook bij dit soort infra-projecten. Dankzij de fijne samenwerking met Heijmans die als systeemintegrator zorgt voor iVRI’s op de kruisingen van de N282, hebben we straks niet alleen een geheel nieuwe weg die prachtig past in het landschap, maar waar ook het verkeer zonder onnodige opstoppingen overheen kan. Heijmans heeft zich goed verdiept in de uitdagingen en doelen van de provincie. Daardoor behalen we in een goede samenwerking een mooi eindresultaat.’