Bodem, meer dan grond alleen

Door een toenemende schaarste van de bovengrondse ruimte wordt onze bodem steeds belangrijker. Jij krijgt steeds meer behoefte om het gebruik van de ondergrond te ordenen en mogelijke ondergrondse conflicten te vermijden. Dat voorkomt vertragingen, stagnatie en uitloop op bouwprojecten.

De bodem onder onze voeten herbergt namelijk vaak heel wat meer dan grond alleen: verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten, leidingen en delfstoffen. Dat brengt de nodige vraagstukken met zich mee over de aanpak hoe een stuk grond bouwrijp te maken. Wij doen dat integraal waarbij we ook andere expertises inzetten.

Meer weten?

Bas helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Het fundament

Onze bodemspecialisten onderzoeken en brengen die complexe ondergrond gedetailleerd in kaart, saneren, verplaatsen grond waar nodig en maken de grond bouwrijp. Het uitgangspunt is altijd een gezonde en schone bodem voor een gezonde leefomgeving, met zoveel mogelijk circulaire grondstoffen.

Levende bodem 

Voor een gezonde bodem zijn planten en bodemorganismen onmisbaar, omdat ze structuur aan de bodem geven. Een gezonde bodem heeft een regulerende functie en draagt bij aan een gezondere leefomgeving:  

  • Het helpt bodemerosie door wind en water te voorkomen 

  • Water infiltreert beter in de bodem of wordt juist langer in de bodem vastgehouden 

  • De bodem en planten vormen een buffer voor de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte, zodat het gebied beter is opgewassen tegen droogte en hittestress 

  • Een gezonde bodem maakt planten weerbaar tegen ziekten en plagen  

  • Afgevallen blad en ander dood organisch materiaal zet zich efficiënt om in humus en in voeding voor planten en organismen; dit proces zorgt ook voor opslag van stikstof en CO2 in de bodem 

De gezondheid van de bodem verschilt per project. Met een bodemleven onderzoek bepalen we eerst de bodemgezondheid. Vervolgens geven we advies over beheersmaatregelen om een gezonde bodem te behouden of een aangetaste bodem een boost te geven waardoor deze sneller herstelt.  

Wil je meer weten wat wij vanuit deze expertise voor jou kunnen betekenen, download de brochure of neem contact op met onze specialist.

Exoten zoals Aziatische duizendknoop  

Invasieve exoten zoals de woekerende Aziatische Duizendknoop en andere organismen die niet van nature in Nederland voorkomen, kunnen leidingen en wegen beschadigen. Zulke exoten wil je niet op je projectlocatie. Daarom brengen we eerst de locaties in beeld, vervolgens vindt sanering plaats en is nazorg noodzakelijk. Alles met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om terugkeer te voorkomen. 

Download onze bodem brochure

Vul het formulier in en ontvang de bodem brochure direct in jouw mailbox.

Alles begint met de bodem, het is de basis voor elk succesvol bouwproject. Van nieuwe wegen, de energietransitie tot binnenstedelijke ontwikkelig

Stef Scheutjens