Wegspecialismen

Het wegennetwerk vormt de infrastructurele verbindingen in Nederland. Het zorgt ervoor dat we ons van A naar B kunnen verplaatsen. Dat varieert van snelwegen, fietspaden en rotondes tot parkeergarages en tunnels.

Om een weg efficiënt en veilig te gebruiken is méér dan asfalt en betonverhardingen nodig. Belangrijk zijn ook een veilige geleiding van het verkeer, met de juiste wegmarkeringen, straatmeubilair en geleiderails. Daarin speelt een soepele doorstroming met de juiste verkeerstechnieken, detectielussen en goed wegonderhoud een grote rol. Bovendien wordt met de nieuwe Omgevingswet geluidsbeheersing een belangrijke factor. Wil je meer weten wat wij vanuit dit expertise voor jou kunnen betekenen, download de brochure of neem contact op met onze specialist.

Meer weten?

Tom helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Onze expertise op het gebied van wegonderhoud, asfalt, geluidsschermen, betonnen wegen, wegmarkeringen, geleiderails, dijkversterking en verkeerstechnieken, zorgt voor een weg die efficiënt en veilig gebruikt kan worden.

Mark Leeuw

Download onze weg brochure