Scroll voor meer

Betere bereikbaarheid en doorstroming zonder extra capaciteit

Het Nederlandse hoofdwegennet wordt intensief gebruikt, en er komen alleen maar meer voertuigen bij. Daarnaast groeien steden en dorpen, die allemaal goed bereikbaar moeten zijn. Ontdek onze oplossingen met slim verkeerskundig ontwerp, concrete technologie zoals bandenspanningsmeters en managementsystemen voor verkeerscentrales.

Je zoekt manieren om Nederland bereikbaar te houden. Wat is er nodig om het verkeer op rijkswegen te bewaken, geleiden en informeren? Met onze oplossingen begeleid je weggebruikers tijdens wegwerkzaamheden met live navigatie-informatie, zorg je in verkeerscentrales voor een duidelijk beeld van verkeersintensiteit en leid je het verkeer in goede banen met bebording en bewegwijzering.

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Verkeersstromen optimaliseren

Het (hoofd)wegennet kan op veel plekken niet meer de benodigde capaciteit bieden. Hoe verminder je dan files en opstoppingen, zonder extra wegen aan te leggen? Dat vraagt om een goed verkeerskundig ontwerp, met aandacht voor alle weggebruikers én hun gedrag. Wij stellen teams samen van verkeersdeskundigen, technisch specialisten en gedragswetenschappers. Zo ontwerpen we verkeerssituaties die de doorstroming en bereikbaarheid bevorderen.

Er zijn slimme oplossingen nodig om het verkeer soepel van A naar B te brengen. Het resultaat? Een betere doorstroming en betere bereikbaarheid van steden en dorpen door heel Nederland.

Betere bereikbaarheid

De combinatie van verkeerskundig advies en ontwerp, ondersteuning van verkeerscentrales, CCTV en voorspelbaar te onderhouden kunstwerken garandeert optimale doorstroming en bereikbaarheid. Kies bijvoorbeeld voor bandenspanningsmeters om incidenten in het verkeer te voorkomen of gebruik navigatie-informatie die weggebruikers waarschuwt als er verderop wegwerkzaamheden zijn.

Onze oplossingen

 • Bandenspanningsmeter

 • Een sensor in het wegdek detecteert in realtime of de bandenspanning van vrachtwagens klopt. Bij afwijkingen ontvangen bestuurders een melding op een matixbord langs de weg. Het systeem vermindert incidenten met vrachtwagens en beperkt brandstofverbruik, fijnstof en CO2-uitstoot en bevorderd geluidsreductie.

 • Bewegwijzering

 • Laat definitieve bebording plaatsen. Wij adviseren, ontwerpen, plaatsen en onderhouden: ervaar complete ontzorging met bewegwijzering die klopt.

 • Detectielussen

 • Detectielussen voor verkeerslichten (VRI’s), roodlichtcamera’s en metingen. Ze verzamelen in asfalt, beton of onder straatwerk informatie over snelheid en locatie van voertuigen. Samen met andere systemen dragen ze bij aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer.

 • Kunstwerken

 • Bijvoorbeeld bruggen, viaducten, tunnels, steigers, kademuren en damwanden voor spoor-, weg- en waterbouw. Laat complexe kunstwerken ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden door onze teams met alle belangrijke disciplines en expertise.

 • Live navigatiediensten

 • Laat werkzaamheden of afzettingen voorprogrammeren in de kaarten van populaire nagivatieapps om weggebruikers te waarschuwen voor wat er komt. Weggebruikers krijgen een melding, dus zijn alerter. Daarnaast levert dit inzicht op in reistijden en (ongewenste) sluiproutes.

 • Openbare verlichting

 • Laat openbare verlichting ontwerpen, berekenen, aangelegen en onderhouden. In nieuwe situaties is dat altijd duurzame LED-verlichting, waar we ook bestaande verlichting naar ombouwen. Sensoren maken ondertussen steeds meer slimme verlichtingstoepassingen mogelijk.

 • Dynamische verlichting in het wegdek

 • Dynamische verlichting in het wegdek om het rijgedrag van weggebruikers met nudges onbewust te beïnvloeden. (Kleine) veranderingen in de omgeving stimuleren tot gewenst gedrag, bijvoorbeeld met maatwerk intuïtieve feedback aan bestuurders.

 • Verkeerscentrale

 • Verkeerscentrales combineren een infrastructuur van elektrotechnische systemen. Vanuit deze centrale, wordt (vaar)weg verkeer gemonitord en bestuurd. et besturing, bediening en bewaking integreren we visualisatie, signaalloutering, werkplekbediening en bijkomende apparatuur in één managementsysteem Bovendien worden vanuit de verkeersmanagement centrale calamiteiten afgehandeld: we combineren inbraakbeveiliging, toegangscontrole en andere veiligheidsinformatie in één overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem.

 • Verkeerskundig advies

 • Win advies in over verkeersmanagement, in-car systemen, verkeersveiligheid, omleidingsroutes en het berekenen van rijtijden. Krijg antwoord op alle verkeerskundige vragen. Verhoog de veiligheid voor verkeersdeelnemers én voor wegwerkers, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

 • Videobewaking

 • Camera(toe)zicht op (vaar)wegen die jou als wegbeheerder bij calamiteiten helpt de juiste beslissingen te nemen. Detecteer bijvoorbeeld stilstaande voertuigen of spookrijders, tel en classificeer voertuigen en open of sluit op afstand bruggen en sluizen.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.