Scroll voor meer

Het vernieuwde energielandschap

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken minder fossiele brandstoffen en meer duurzaam opgewekte energie. Tegelijkertijd wordt de architectuur complexer, vanwege centrale én lokale bronnen. Waar ligt jouw grootste uitdaging? De schaal van de transitie en het energiemanagement, of welke energievorm het juiste alternatief vormt? Hoe is de aanknoping met het centrale net? En hoe zorg je voor een vlekkeloos proces, van ontwerp tot vergunningen en omgevingsmanagement?

Het energielandschap in Nederland verandert, vooral door andere manieren van opwekken. Waar is ruimte voor de aanleg van windmolenparken en zonnevelden? Welke energiecapaciteit is nodig en hoe je ga om met de pieken en dalen in het bi-directionele systeem? Met de integrale blik van Heijmans helpen we energiemaatschappijen en netbeheerders, regionale overheden en gemeentes.

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Aanleg van energiebronnen

Heijmans bouwt al 100 jaar aan de contouren van Nederland. Bekend zijn onze wegen, gebouwen en gebiedsontwikkelingen. Toch voert dit vraagstuk verder dan de gebouwde constructie. Veel van deze projecten bevinden zich namelijk onder de grond of zijn niet zichtbaar voor het blote oog. Voor windmolens, zonnevelden of hoogspanningstraces schakelen we onze eigen specialisten in voor funderingen, kabels- en leidingen en elektrotechniek. Het energiemanagement van onze afdelingen Systems & Energy en Asset Management helpt je slim om te gaan met je energiecapaciteit en je assets eenvoudig te beheren.

Aansluiting op het elektriciteitsnet (of niet)

Heijmans is landelijk, regionaal en lokaal betrokken bij de energietransitie. We helpen het centrale net geschikt te maken voor een stabiel, toekomstbestendig net. In andere gevallen realiseren we microgrids en andere off-grid oplossingen. Zo maken we delen van gebieden energie-zelfvoorzienend, bijvoorbeeld op plekken waar een aansluiting niet beschikbaar of niet gewenst is. Stand-alone en zelfvoorzienend: van gebouw tot carpoolplaats.

Onze oplossingen

 • Assetmanagement

 • Assetmanagement maakt beheer en onderhoud voorspelbaar. Dat geldt voor (water)wegen en aanpalende objecten, zoals portalen en lichtmasten. Wij combineren kennis over elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele techniek en industriële automatisering met digitalisering, data en software.

 • Bodem

 • Verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten, leidingen en delfstoffen; de bodem onder onze voeten herbergt vaak heel wat meer dan grond alleen. Heijmans kan de ondergrondse complexiteit integraal benaderen met kennis van grondverzet, bodemreiniging, funderingstechnieken, bodemonderzoek, bodemradar, explosieven opsporing, geodesie en geofysica.

 • DC oplossingen

 • We zijn specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens.

 • Elektriciteitsnetwerken

 • Elektriciteit, data, communicatie. Heijmans is een specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen aanleggen en zorgt dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaarheid is.

 • Funderingen

 • De juiste funderingstechnieken vormen de stevige basis onder iedere bouw. Het bedenken en toepassen van de juiste funderingstechniek is een vak apart. Het is een echt specialisme, dat Heijmans zelf eigen huis heeft en waarbij we, letterlijk, kunnen bouwen op jarenlange ervaring.

 • Kabels en leidingen

 • Unit van Heijmans die gespecialiseerd is in het ontwerp en de aanleg van diverse tracés, van elektra tot warmte en drinkwater.

 • SONOB

 • Modulair zonne-geluidsscherm met hoge energieopbrengst. Ideaal om hinder te beperken langs snelwegen of bij stedelijk gebied. De opgewekte zonne-energie kan benut worden om systemen en omliggende huishoudens van elektriciteit te voorzien.

 • Wind op land

 • Door verschillende afdelingen binnen het Heijmans concern te bundelen, biedt Heijmans een compleet windenergiepakket aan voor opdrachtgevers. Heijmans maakt o.a. het ontwerp en bouwt vervolgens de toegangswegen, de kraanopstelplaatsen voor het plaatsen van de windturbines en de turbinefundaties.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.