Gezond toeven op ‘Neerlands’ wegen

Efficiënt van A naar B reizen: daar is ons wegennet voor gemaakt. Heijmans zorgt ervoor dat weggebruikers hun reis ook veilig kunnen afleggen. Dat doen we met een goed verkeerskundig ontwerp en de juiste inrichting. En er spelen meer factoren mee…

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Verzorgingsplaatsen

Uitgerust onderweg is veilig onderweg. Daarom ontwikkelen we verzorgingsplaatsen langs wegen en zorgen we voor de aankleding van het meubilair, tot aan laadfaciliteiten aan toe. Dankzij onze beheerdiensten stap je altijd op een nette en schone plek uit tijdens je pauze. Dat is wel zo fijn, want zo ga je met een opgeruimd hoofd weer op weg.

Persoonlijke veiligheid

De veiligheid van de weggebruiker is onze hoogste prioriteit. Daarvoor ontwikkelen we intelligente verkeersmanagementsystemen en verkeersregelinstallaties. Ook leggen we goede verlichting aan, waarbij we natuurlijk energiezuinige led’s gebruiken. En ontwikkelen we veiligheidssystemen voor tunnels, van intercom tot noodsysteem, zodat weggebruikers tijdens calamiteiten in veiligheid kunnen worden gebracht.

Gezonde omgeving

Met onze connected services maken we het wegverkeer veiliger, gezonder en aangenamer. Zo hebben we monitoringssystemen die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meten in de buurt van bewoond gebied of in tunnels. Deze koppelen we aan verkeersregelsystemen, zodat we de gezondheid en conditie van gebruikers continu kunnen meten. Zo heb jij al wegbeheerder actueel inzicht en controle op je assets.

En wist je dat onze specialisten ook weten hoe je gezond gedrag onbewust bij mensen kunt sturen? Nudging noemen we dat. Wij gebruiken het als een positieve manier om gezond gedrag te stimuleren.

Onze oplossingen

 • Circulair bouwen

 • Wij hebben inzicht in milieuprestaties van al onze bouwwerken, bouwen toekomstbestendig door te denken in lagen en losmaakbaarheid. Maar zorgen ook voor een materialen paspoort om toekomstig hergebruik te garanderen. Daarnaast hergebruiken we materialen, maken dit inzichtelijk en via het platform 'matching materials' maken we vraag en aanbod van secundaire materialen transparant.

 • CO2 neutraal

 • Door gebruik te maken van duurzame mobiliteit op onze projecten, zoals elektrische (bak)fietsen. We verduurzamen en vervangen ons materieel op de bouwplaats door te elektrificeren of op waterstof aangedreven materieel in te zetten. Op de bouwplaats wekken we zelf onze zonne-energie op of we maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Hierdoor werken wij CO2 neutraal, maar zorgen onze elektrische machines ook voor minder geluidsoverlast.

 • Gezonde bodem

 • Door een toenemende schaarste van de bovengrondse ruimte wordt onze bodem steeds belangrijker. Er is steeds meer behoefte om het gebruik van de ondergrond te ordenen en mogelijke ondergrondse conflicten te vermijden. Dat voorkomt vertragingen, stagnatie en uitloop op bouwprojecten. De bodemspecialisten van Heijmans kunnen die complexe ondergrond gedetailleerd in kaart brengen, saneren en bouwrijp maken. Ons uitgangspunt hierbij is een gezonde en schone bodem voor een gezonde leefomgeving.

 • Veiligheidsmaatregelen

 • Voor een goed zicht op de doorstroming en de verkeersveiligheid worden camerasystemen toegepast. Deze monitoren de (water-)wegen en verkeersdeelnemers en ondersteunen op deze manier de wegbeheerder bij het maken van de juiste beslissing. Ook verzorgen wij Intercom en noodtelefoon sustemen bij calamiteiten op de weg. En leveren we omroepsystemen. Wij adviseren en ondersteunen vanaf het ontwerp tot en met het in beheer nemen van de maatregelingen.

 • Nudging

 • Win advies in over nudging: het geven van een duwtje in de goede richting door kleine aanpassingen in de omgeving. Nudging is een geschikte manier om rijgedrag op onbewust niveau te beïnvloeden. Wij combineren de achterliggende principes van nudging met slimme techniek waardoor rijgedrag veiliger wordt.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.