Geluidshinder en kijkersfiles

Nederland is dichtbevolkt en we hebben een uitgebreide wegeninfrastructuur. Hoe zorg je dat het hoofdwegennet en de omgeving soepel met elkaar blijven samenwerken? En hoe ga je om met een tijdelijke blokkade op de snelweg als het onverhoopt toch mis gaat?

Het Nederlandse hoofdwegennet grenst vaak aan bebouwing en gemeentes. Soms zorgt het wegverkeer voor hinder bij mensen die daar wonen. Denk aan bandengeruis of onnodige herrie bij voegovergangen van viaducten en bruggen.

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Structurele hinderaanpak

Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte denkt Heijmans na over dat soort gevolgen. Zo bedachten we geruisloze voegovergangen, en ontwikkelden we andere geluidwerende oplossingen. Zoals de Sonob: een geluidsscherm dat energie opwekt uit zonlicht. We hebben ook geluidsschermen met een ecologische functie. Kleine dieren en insecten vinden er hun thuis. Zo dragen wij bij aan een rijk bermleven.

Doorstroming bevorderen bij een incident

Heijmans biedt ook diensten en oplossingen als er hinder ontstaat door bijvoorbeeld een ongeval of een andere tijdelijke situatie. We bieden tijdelijke verkeersmaatregelen, met VRI’s, bebording en verkeersregelaars. Ook hebben we diensten beschikbaar voor incident control, zoals botsabsorbers en antizichtschermen. Daarmee voorkomen we kijkersfiles en beperken we vertragingen. Zo zorgen we voor een veilige en effectieve doorstroming op de weg.

Omgevingsmanagement: goede buren zijn

Als we bouwen aan een nieuw project, levert dat tijdelijk overlast op. Bijvoorbeeld voor weggebruikers, omdat de weg deels is afgesloten. Met een goede planning, een duidelijk ontwerp van de tijdelijke verkeersinrichting, bebording en route-aanduidingen leiden we de realisatie van onze projecten veilig en soepel in goede banen.

Onze oplossingen

 • (Tijdelijke) verkeersmaatregelen

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen nodig? We ontzorgen je graag door het geven van verkeerskundig advies én de inzet van bijvoorbeeld verkeersregelaars, tekstwagens en drips, antizichtschermen en botsabsorbers bij de uitvoer van een project.

 • Asfalt

 • Bereik een lagere MKI waarde door gebruik te maken van asfalt dat steeds meer circulair is. Wij zijn specialist en hebben voor elke toepassing een keuze uit specifieke asfaltmengsels. Denk bijvoorbeeld aan asfalt wat een geluid reducerend effect heeft, asfalt dat zorgt voor optimale afvoer van water en asfalt met een lage rolweerstand op snelwegen. Ook voor herstel en onderhoud hebben wij de juiste toepassing. Hier is Self Healing asfalt dé oplossing omdat het asfalt in staat is om 'zelf' kleine haarscheuren te herstellen. Maar ook Reomix is een reparatiemiddel dat beschadigingen duurzaam en kosten efficiënt oplost. Hierdoor verminderen wij de verkeershinder.

 • Geluidschermen

 • Geluidsschermen vergroten de leefbaarheid door het verminderen van lawaai. Welke geluidschermen er geplaatst worden hangt af van vele factoren. We plaatsen naast nieuwe schermen ook schermen met zonnepanelen (Sonob), natuur inclusieve of circulaire schermen.

 • Stille voeg

 • Brainjoint is een stille, verborgen voegovergang voor bruggen, tunnels, viaducten en betonwegen op paalfunderingen. Deze speciale voeg ligt verborgen onder het asfalt. Dat verhoogt het comfort voor de weggebruiker. Brainjoint heeft een korte uitvoeringstijd en is zeer onderhoudsvriendelijk.

 • Omgevingsmanagement

 • Wil je meer weten welke maatregelen je kan nemen om de leefbaarheid tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te houden. Wij denken graag met je mee. We maken analyses van de omgeving, belanghebbende en fysieke aspecten om zo de hinder tijdens een project te beperken.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.