Ruimte voor natuur én mobiliteit

Alle bermen bij elkaar vormen het grootste natuurgebied van Nederland. Erg belangrijk dus om de natuur langs de weg genoeg speelruimte te geven. Hoe verbind je natuurgebieden en hoe haal je obstakels weg voor dieren?

Bij Heijmans dragen we al 100 jaar bij aan een goede verkeersveiligheid en een optimale doorstroming. Dat doen we niet door “meer asfalt te leggen”. Met geavanceerde verkeersmanagementsystemen kunnen we de bestaande ruimte beter benutten. Zo blijft er meer ruimte over voor de natuur. Daar heeft mens én dier baat bij. Je kent ons van wegenbouw, maar wist je ook dat we experts zijn in duurzame projecten? Onze ecologen en biologen zorgen ervoor dat de wegen in jouw beheer meer ruimte geven aan de omliggende natuur. Ook worden onze civiele constructies steeds vaker gebruikt voor faunapassages.

Meer weten?

Joost helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Ecologisch bermbeheer

De berm langs de weg wordt vaak ondergewaardeerd, terwijl het een belangrijke rol speelt in de biodiversiteit. Daarom zorgen we dat dieren gebruik kunnen blijven maken van hun vertrouwde routes langs wegen. Zo laten we de berm én de omliggende natuur in zijn waarde.

Circulair bouwen

We maken de voetafdruk van onze projecten zo klein mogelijk en helpen je met energiezuinige of duurzame oplossingen. Door gebruik te maken van circulaire oplossingen of recyclebaar asfalt. Ook passen we bij bruggen, vangrails en bebording steeds vaker hout toe. Duurzaam, recyclebaar én mooier!

Het effect van klimaatverandering

Hittestress en wateroverlast hebben veel effect op de verkeersveiligheid. Door steeds verder te innoveren in asfaltmengsels, kunnen we water makkelijker wegleiden en zelfs langer bergen. Zo maken we de weg veiliger en zorgen we dat het water langzaam aan de omgeving wordt teruggegeven in drogere periodes.

Droogte zorgt weer voor een ander probleem. Inklinkende grond en verzakkingen hebben grote gevolgen voor wegen en constructies. Dankzij de kennis van onze specialisten, ben jij ervan verzekerd dat iedereen het wegennet veilig kan blijven gebruiken.

Natuurvriendelijke dijkversterkingen

Heijmans werkt al decennia aan sluizen, bruggen en waterkeringen. We hebben alle disciplines in huis om stad en land waterveilig te maken. Met onze kademuren en dijkversterkingen zorgen we dat Nederland droog en veilig blijft.

Een dijk als verdedigingsmuur is voor mensen natuurlijk erg prettig, maar vormt voor veel dieren ook een ongewenste barrière. Daarom is in de Lauwersmeerdijk een verbinding met het achterland ontworpen om de vismigratie niet af te remmen.

Onze oplossingen

 • Berminrichting en beheer

 • De bermen verbinden omliggende natuur met elkaar en sluit aan bij het type natuur in de omgeving. Deze verbinden kan je op verschillende manier realiseren, bijvoorbeeld door het zaaien met inheemse beplanting, gelaagdheid in beplanting toevoegen en creatie van schuil en voortplantingsplaatsen voor dieren. Maar ook goed beheer is noodzakelijk om ecologische waarden in stand te houden en te ontwikkelen.

 • Ecologisch advies

 • Versterk de natuur en maak het verschil voor gebruikers en bewoners. Wij betrekken onze ecologen in projecten, maar ook adviseren de ecologen je om het verschil in de natuur te maken.

 • Faunapassages

 • Wil je zorg dragen voor het aanwezige ecosysteem? Dat kan door gebruikt te maken van faunapassages. Hierbij creëer je ruimte voor verbindingen onder én boven de weg door middel van aanleg van tunnels, gebruik van portalen als faunapassage en leiden van dieren door rasters of detectiesystemen.

 • Hemelwater

 • Een klimaatbestendige weg gaat goed om met de hitte, droogte en piekbuien van de toekomst. Dit kan door slimme inzet van bijvoorbeeld waterdoorlatende wegverharding te gebruiken, vasthouden, reinigen én hergebruiken van hemelwater. door de bouw van water retenties, buffers of beplanting.

 • Levendige bodem

 • Een gezonde bodem bestaat uit een goede structuur en een rijk bodemleven, rand voorwaardelijk voor een groen blauwe weg. De kwaliteit en samenstelling van de bodem verschilt per locatie en is project specifiek. Doel is behouden van het aanwezige, actieve, bodemleven op jouw locatie.

 • Natuur en klimaatadaptatie

 • Kunstwerken en objecten leveren een positieve bijdrage leveren aan de omgeving door kunstwerken en objecten onderdeel te maken van het groenblauwe netwerk. Denk hierbij aan vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en viaducten, groene wanden van kunstwerken of landhoofden of waterinfiltratie en opslag.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.