Scroll voor meer

Bereikbaarheid en doorstroming zonder bottlenecks

De bereikbaarheid en doorstroming naar en op bedrijventerreinen, campussen en ziekenhuizen zijn typische bottlenecks. Wij brengen voor je in kaart waar het knelt, ontwerpen slimme oplossingen en zijn beschikbaar bij acute problemen. Daarvoor zitten we het liefst vroeg bij jou aan tafel met onze verkeersdeskundigen.

Je vindt bij ons het complete aanbod, van markering en VRI’s, fietsbruggen en turborotondes tot verkeersdeskundigen die het ze afzonderlijk of tezamen ontwerpen. Tegelijkertijd zijn we beschikbaar voor specifiek beheer, onderhoud en het oplossen van problemen rondom de bereikbaarheid en doorstroming.

Meer weten?

Astrid helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid

Jouw ziekenhuis, campus, bedrijventerrein of ander groot (bedrijfs)terrein is afhankelijk van een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. Onze verkeersdeskundigen analyseren en adviseren om te komen tot die optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid. Om eventuele bottlenecks in kaart te brengen en op te lossen werken we samen met gemeenten, provincies en andere betrokken partijen. En moet er onderhoud plaatsvinden aan een (toegangs)weg of aanrijroute? Ook dan garanderen we de bereikbaarheid en doorstroming tot jouw terrein.

Van wegmarkering tot compleet bereikbaarheid-ontwerp

We combineren alle disciplines, die we zowel integraal als losstaand aanbieden. Dus gaat het om een compleet bereikbaarheid-ontwerp voor een nieuw te realiseren locatie? Of om de verbetering van de doorstroming, omdat het op bepaalde punten knelt? Wij brengen technisch specialisten en verkeersdeskundigen bij elkaar die met behulp van gedragswetenschap de doorstroming bevorderen.

Wegmarkering die beter moet, verlichting die veiliger of duidelijker kan en bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties (VRI’s) die het verkeer soepeler laten doorstromen: je kunt ons ervoor inschakelen. Daarnaast denken we na over verhardingen zoals asfalt en beton en kunstwerken zoals fiets/loopbruggen of rotondes. Zo realiseren we vanuit alle disciplines de beste bereikbaarheid en doorstroming naar en in jouw werkgebied.

Onze oplossingen

 • Bewegwijzering

 • Laat definitieve bebording plaatsen. Wij adviseren, ontwerpen, plaatsen en onderhouden: ervaar complete ontzorging met bewegwijzering die klopt.

 • Detectielussen

 • Detectielussen voor verkeerslichten (VRI’s), roodlichtcamera’s en metingen. Ze verzamelen in asfalt, beton of onder straatwerk informatie over snelheid en locatie van voertuigen. Samen met andere systemen dragen ze bij aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer.

 • iVRI - verkeersregelinstallatie

 • VRI’s regelen het verkeer op kruispunten, voet- en fietsoversteekplaatsen. Stel wacht- en doorrijtijden in om het verkeer veilig te regelen. Pas VRI’s toe om de verkeersveiligheid te verhogen bij drukte. Slimme software vermijdt incidenten in stedelijke gebieden met veel kruisend verkeer.

 • Kunstwerken

 • Bijvoorbeeld fiets- en wandelbruggen, of kademuren. Laat deze kunstwerken ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden door onze teams met alle belangrijke disciplines en expertise.

 • Live navigatiediensten

 • Laat werkzaamheden of afzettingen voorprogrammeren in de kaarten van populaire nagivatieapps om weggebruikers te waarschuwen voor wat er komt. Weggebruikers krijgen een melding, dus zijn alerter. Daarnaast levert dit inzicht op in reistijden en (ongewenste) sluiproutes.

 • Openbare verlichting

 • Laat (openbare) verlichting ontwerpen, berekenen, aangelegen en onderhouden. In nieuwe situaties is dat altijd duurzame LED-verlichting, waar we ook bestaande verlichting naar ombouwen. Sensoren maken ondertussen steeds meer slimme verlichtingstoepassingen mogelijk.

 • Turborotonde

 • Rotonde met meer dan één rijstrook, ontworpen om voertuigen als vanzelf van de binnenste naar de buitenste rijstrook te leiden om de rotonde te verlaten. Pas turborotondes toe op drukke kruispunten bij gebiedsontsluitingswegen en bij aansluitingen op snelwegen of binnen de bebouwde kom.

 • Verkeerskundig advies

 • Win advies in over verkeersmanagement, in-car systemen, verkeersveiligheid, omleidingsroutes en het berekenen van rijtijden. Krijg antwoord op alle verkeerskundige vragen. Verhoog de veiligheid voor verkeersdeelnemers én voor wegwerkers, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

 • Videobewaking

 • Camera(toe)zicht op o.a. bedrijfs- en bedrijventerreinen, campussen en ziekenhuisterreinen die helpt de juiste beslissingen te nemen. Detecteer bijvoorbeeld opstoppingen of tel en classificeer voertuigen.

 • Ondergrondse parkeergarages

 • Totaaloplossing voor het ondergronds bouwen van parkeergarages. Laat je ontzorgen door ons al onze expertises te bundelen

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.