Scroll voor meer

Energieverbindingen

Ons energielandschap wordt steeds complexer. Meer netwerken, ondergronds en bovengronds. Vervanging van oude systemen, nieuwe aansluitingen en twee-directioneel verkeer. Wat is er nodig om netcongestie te voorkomen? Waar is nog ruimte ondergronds? Vervangen we het gasnetwerk door waterstof? En hoe onderhouden we drinkwatersystemen?

We doen een steeds zwaarder beroep op het elektriciteitsnetwerk. Doordat dat ook anders wordt gebruikt, zijn er flinke aanpassingen nodig op de hoogspanningsstations, middenstations en de tracés. In de openbare ruimte, maar ook op kleinere schaal op privaatzakelijke bedrijfsterreinen.

Meer weten?

René helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Elektriciteitsnet en netcongestie

Heijmans ontwerpt, installeert en legt energieoplossingen aan voor het centrale elektriciteitsnet. We zijn een partner voor bedrijfslocaties, die we helpen zelfvoorzienend te worden. Bedrijfslocaties en bedrijventerreinen lopen steeds vaker tegen hun energielimieten aan. Met oplossingen voor energiemanagement en het uitbreiden van de capaciteit waar dat kan, garanderen wij je een betrouwbare energievoorziening. We maken inzichtelijk hoe de energievraag ontwikkelt en hoe de netcapaciteit in welke volgorde moet worden opgeschaald. Zo maken we de energietransitie mogelijk voor zakelijke en publieke opdrachtgevers. We voorkomen netcongestie en verzekeren voor jou de continuïteit van energie.

Ondergrondse complexiteit

Al die aanpassingen aan het net raken ook de omgeving. Zowel bovengronds als ondergronds. We hebben kennis van aanleg van alle soorten kabels en leidingen. We weten hoe je een goed tracé ontwerpt, hoe om te gaan met vergunningen, omwonenden en hoe je efficiënt projectmanagement inzet.

Ondergronds speelt andere problematiek dan bovengronds. Waar vind je nog ruimte? Kun je bodemvreemde objecten of oude explosieven verwachten? En hoe verstoor je tijdens werkzaamheden zo min mogelijk het gebruik bovengronds, ook tijdelijk? Door een goede voorbereiding zorgen wij voor een soepele realisatie. Onze bodemscantechnieken zoals grondradar voorkomen verrassingen, alsook extra kosten en vertraging.

Onze oplossingen

 • Assetmanagement

 • Assetmanagement maakt beheer en onderhoud voorspelbaar. Wij combineren kennis over elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele techniek en industriële automatisering met digitalisering, data en software.

 • Bodem

 • Verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten, leidingen en delfstoffen; de bodem onder onze voeten herbergt vaak heel wat meer dan grond alleen. Heijmans kan de ondergrondse complexiteit integraal benaderen met kennis van grondverzet, bodemreiniging, funderingstechnieken, bodemonderzoek, bodemradar, explosieven opsporing, geodesie en geofysica.

 • Boortechnieken

 • Met gespecialiseerde boortechnieken verstoren we de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur die zo min mogelijk. Zo kruisen we leidingen en mantelbuizen waar kabels in kunnen worden aangebracht. Doordacht, secuur én veilig met minimale overlast voor het milieu en de omgeving.

 • Elektriciteitsnetwerk

 • Elektriciteit, data, communicatie. Heijmans is een specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen aanleggen en zorgt dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaarheid is.

 • Warmtetransitie

 • Samen met ketenpartners maken we passende oplossingen om van het gas af te komen en Nederland anders te verwarmen. Van bron tot achter de gevel.

 • Waterleiding

 • Heijmans is met meer dan 25 jaar ervaring dé specialist in de ondergrondse infrastructuur voor transport en distributie van (drink)water. Van bron tot kraan. De klimaatverandering zorgt voor nieuwe ontwikkelingen hoe efficiënt om te gaan met drinkwater en drinkwaterreserves.

 • Explosieven opsporingen en bodemvreemde objecten

 • Heijmans heeft diverse bodemscan-oplossingen waarmee objecten in de bodem vóór aanvang werkzaamheden zichtbaar gemaakt worden. Explosieven, archeologische objecten, boomwortels, bekabelingen of verontreinigingen. Niets ontgaat onze radar. Heijmans is CS-OOO gecertificeerd bedrijf voor explosieven opsporing.

 • Digitaal model ondergrond

 • Specialisten van de afdeling Geofysica en Geodesie meten bestaande situaties en zetten om in digitale modellen. Zo komen wegen, civiele constructies en gebouwen op exact de juiste plaats.

  Van gas naar warmte, of waterstof?

  Nederland bouwt het aardgasgebruik af. Maar hoe snel gaat dat, wat doe je met het bestaande netwerk en wat zijn de alternatieven voor warmte? Heijmans heeft ervaring in het realiseren van warmtenetten. We helpen jou met het bij elkaar brengen van bron, afnemers en stakeholders. We maken inzichtelijk wat het ideale tracé is, hoeveel aansluitingen er nodig zijn en hoe je de exploitatie rond maakt.

  Waterstof staat verhoudingsgewijs nog in de kinderschoenen ten opzichte van het bestaande aardgasnetwerk, maar ook hier gaan de ontwikkelingen hard. De specialisten van Heijmans brengen ontwerp- en maakkennis samen voor alle soorten leidingtracés.

  Ons drinkwaternet

  Ons waternet is een complex netwerk dat met regelmaat vernieuwd moet worden om bijvoorbeeld de kwaliteit van het drinkwater te kunnen borgen.

  Bij het aanleggen en vervangen van waterleidingen bestrijken we de gehele keten: van ontwerp, engineering, uitvoering tot het onderhoud van volledige drinkwatersystemen. We zijn gespecialiseerd in het aanleggen van verschillende typen waterleidingen, zoals grote transportleidingen, brandblusleidingen, proceswaterleidingen en rioolwaterleidingen (persleidingen). De uitdaging bij een waternetwerk met een grote diameter zit in de engineering en het nauwkeurig berekenen en uitvoeren van de (trekvaste) verbindingen.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.