Een productieve werkomgeving

Een fijne werkomgeving stimuleert mensen. Lees wat de voordelen zijn van een werkomgeving waar aandacht aan is gegeven, en hoe Heijmans daaraan bijdraagt.

Een mooie omgeving geven mensen een prettig gevoel. Ze voelen zich er meer thuis en zijn creatiever, socialer én productiever. Als werknemers goed in hun vel zitten is dat ook goed voor je bedrijf. Reden genoeg dus om er aandacht aan te besteden.

Meer weten?

Astrid helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Veiligheid voorop

Heijmans bouwt al 100 jaar aan de contouren van morgen. Je kent ons omdat we steden, het hoofdwegennet en waterwegen ontwikkelen. Maar we zijn ook actief op bedrijfsterreinen en -locaties. In een doordacht ontwerp komen verkeersveiligheid, klimaat en de mens samen.

Prettig verblijven hoort daar ook bij. We leveren diverse oplossingen die daaraan bijdragen. Denk aan goede (terrein-)verlichting en systemen voor toegang, beveiliging en monitoring. Met goede bebording en juiste routes bevorderen we veilig gedrag. En wist je dat we nudging-experts in dienst hebben die weten hoe je menselijk gedrag positief stimuleert?

Luchtkwaliteit en terreinreiniging

Gezondheid is een groot goed. We vinden het daarom belangrijk dat jouw werkomgeving veilig én gezond is. Bij Heijmans vind je oplossingen voor luchtmonitoring en (terrein)reiniging. We maken veel gebruik van data en technologie, zodat je handig online toegang tot onze services hebt.

Smart city, smart business

Met onze connected services maken we jouw leven veiliger, gezonder en aangenamer. Je kunt diverse functies met elkaar laten verbinden, zoals wifi, verlichting en communicatie. Zo kun je je assets online en op afstand beheren.

Onze oplossingen

 • Circulair bouwen

 • Wij hebben inzicht in milieuprestaties van al onze bouwwerken, bouwen toekomstbestendig door te denken in lagen en losmaakbaarheid. Maar zorgen ook voor een materialen paspoort om toekomstig hergebruik te garanderen. Daarnaast hergebruiken we materialen, maken dit inzichtelijk en via het platform 'matching materials' maken we vraag en aanbod van secundaire materialen transparant.

 • CO2 neutraal

 • Door gebruik te maken van duurzame mobiliteit op onze projecten, zoals elektrische (bak)fietsen. We verduurzamen en vervangen ons materieel op de bouwplaats door te elektrificeren of op waterstof aangedreven materieel in te zetten. Op de bouwplaats wekken we zelf onze zonne-energie op of we maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Hierdoor werken wij CO2 neutraal, maar zorgen onze elektrische machines ook voor minder geluidsoverlast.

 • Gezonde bodem

 • Door een toenemende schaarste van de bovengrondse ruimte wordt onze bodem steeds belangrijker. Er is steeds meer behoefte om het gebruik van de ondergrond te ordenen en mogelijke ondergrondse conflicten te vermijden. Dat voorkomt vertragingen, stagnatie en uitloop op bouwprojecten. De bodemspecialisten van Heijmans kunnen die complexe ondergrond gedetailleerd in kaart brengen, saneren en bouwrijp maken. Ons uitgangspunt hierbij is een gezonde en schone bodem voor een gezonde leefomgeving.

 • Veilige oversteekplaats

 • Een zebrapad moet een veilige oversteekplaats zijn voor voetgangers. Toch komt het regelmatig voor dat een voetganger juist hier wordt aangereden. Vaak omdat een automobilist het zebrapad niet goed, of te laat ziet. Crosscover maakt de oversteekplaats beter zichtbaar door deze extra op te laten lichten in het donker.

 • Veiligheidsmaatregelen

 • Voor een goed zicht op de doorstroming en de verkeersveiligheid worden camerasystemen toegepast. Deze monitoren de (water-)wegen en verkeersdeelnemers en ondersteunen op deze manier de wegbeheerder bij het maken van de juiste beslissing. Ook verzorgen wij Intercom en noodtelefoon sustemen bij calamiteiten op de weg. En leveren we omroepsystemen. Wij adviseren en ondersteunen vanaf het ontwerp tot en met het in beheer nemen van de maatregelingen.

 • Smart City

 • We maken de publieke ruimte slimmer, duurzamer en veiliger door geavanceerde technieken en met elkaar verbonden systemen. Slimme verlichting, public nodes, 5G, wifi en beveiliging maken de stad leefbaarder voor haar inwoners. Ook efficiënter beheer en asset management.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.