Toekomst- en klimaatbestendig renoveren

De bloemkoolwijken uit de jaren ’60 en ’70 vragen de komende jaren om grootschalige renovatie. Hoe pak je dat als gemeente aan? En hoe integreer je die opgave met de wens om bijvoorbeeld hemelwater op te vangen in plaats van meteen af te voeren. Beheer en onderhoud in het woongebied kan klimaatbestendiger, slimmer en integraler.

Het centrum als prettige verblijfsplek en autoluwe woonwijken: dat is de wens die je als gemeente waarschijnlijk uitspreekt. Ondertussen wil je zo veel mogelijk materialen hergebruiken en moet alles natuurlijk aan alle normen voldoen. Al die aspecten samen: dat is waar we sterk in zijn bij Heijmans.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Van verharding tot het riool en groen

De beleidsopgave is duidelijk: richt het woongebied klimaatbestendig in en verbeter het woongenot voor alle bewoners. Maar, hoe vertaal je dat naar beheer en onderhoud dat verder gaat dan alleen de technisch voorgeschreven normen?

Je wilt verlichting verLEDden, verhardingen circulair renoveren en ondertussen water vasthouden om perioden van droogte te overbruggen. Het lijken misschien losstaande vraagstukken, toch vragen ze juist om een integrale oplossing.

Het klimaat- en toekomstbestendige ontwerp van het woongebied houdt hier allemaal rekening mee. Aandacht voor groen en de natuur biedt soms betere oplossingen dan nog meer technologie. Een gezonde bodem is bijvoorbeeld de perfecte voedingsbodem voor meer bomen en planten, die vocht vasthouden, CO2 omzetten in zuurstof én bijdragen aan een aangenaam leefklimaat.

Bovendien gebruiken we zoveel mogelijk bio-based materialen bij vervanging en renoveren we circulair waar dat kan. We gebruiken elektrisch materieel, maken meer ruimte voor groen en verbeteren ondertussen de biodiversiteit.

Voorspelbaar beheer en onderhoud

Als verhardingen, verlichting en ook verkeersregelinstallaties (VRI’s) aan het eind van hun levensduur komen, groeit de noodzaak tot renoveren. Het maakt bovendien duidelijk hoe duurzaam beheer en onderhoud zo’n situatie in de toekomst kan voorkomen.

Bij Heijmans zitten we graag vroeg aan tafel. En hebben we oplossingen om beheer en onderhoud voorspelbaar te maken. Zodat je aan data kunt zien welke verkeersregelinstallaties binnenkort aan vervanging toe zijn. Of dat je zelfs uitval kunt voorkomen, om binnen een vast budget per maand complete wijken te beheren en onderhouden.

Onze oplossingen

 • Assetlife

 • Assetlife brengt assets tot leven met data. Het platform-as-a-service biedt inzicht in bijvoorbeeld, bruggen en wegen. Neem betere managementbesluiten over onderhoud en de rest-levensduur.

 • Assetmanagement

 • Assetmanagement maakt beheer en onderhoud voorspelbaar. Dat geldt voor (water)wegen maar ook voor openbare verlichting en VRI’s. Wij combineren kennis over elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele techniek en industriële automatisering met digitalisering, data en software.

 • Coatings

 • Nieuwe of vervangende coating voorziet in een stroeve slijtlaag ter bescherming van de ondergrond.

 • Markering

 • Zorg voor een goede doorstroming door het laten adviseren en aanbrengen van nieuwe en het vervangen van bestaande markeringen op en rondom bedrijventerreinen, zelfs binnen is mogelijk. Iedere situatie en ondergrond vraagt om een andere aanpak, vandaar dat markeringen in vele (ook duurzame en circulaire) varianten mogelijk is.

 • Recoflex (Velo) - duurzaam asfalt

 • Een éénlaags asfaltverharding voor de reconstructie van woonstraten. Bespaar aanzienlijke tijd (in aanleg), CO2-uitstoot en (onderhouds)kosten. Daarnaast is dit asfalt geschikt als overlaging van klinkerverhardingen en betonwegen. Er is ook een (rode) variant beschikbaar speciaal voor (snel)fietspaden.

 • Self-healing asfalt

 • Self-healing asfalt verlengt de levensduur van een weg met 30 tot 40 procent. Een inductiebehandeling verwarmt de geluidreducerende deklaag. Bitumen in de laag smelt staalvezels kort en laat haarscheurtjes dichtvloeien. Dit is veel goedkoper en duurzamer dan het wegdek compleet vervangen.

 • Wegdekonderhoud

 • Houd wegdekken zoals asfalt en beton met analyse, reparaties en verbeteringen in topconditie. Laat scheuren repareren, voegen aanbrengen en vloeistofdichte verhardingen aanbrengen of kleine beton- en asfaltreparaties uitvoeren. Bijvoorbeeld met Reomix: een (koud) asfaltreparatiemiddel dat langer meegaat dan de originele deklaag en binnen 30 minuten alweer overrijdbaar is.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.