Duurzame bereikbaarheid en doorstroming in gemeentes

Als gemeente heb je ongetwijfeld de wens om te komen tot autoluwe woonwijken, optimale doorstroming én minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Wij helpen al die doelen te combineren, dankzij een integrale aanpak die alle relevante disciplines bij elkaar brengt.

Met een team van technisch specialisten, verkeersdeskundigen, gedragswetenschappers en ecologen kijken we naar het totale plaatje. Waar kan het slimmer, duurzamer en ondertussen groener en leefbaarder? Dat is een enorme uitdaging in woongebieden, waar de bereikbaarheid en doorstroming hand in hand gaat met een aangenaam leefklimaat.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Breder dan de mobiliteitsuitdaging alleen

Van de ontsluiting van een nieuwbouwwijk tot de vervanging en renovatie van bloemkoolwijken uit de jaren ’60 en ’70: wij begrijpen jouw uitdagingen. De woningbouwopgave is groot en de mobiliteit in het woongebied verandert in hoog tempo. Dat is tegelijkertijd een kans, bijvoorbeeld om zowel de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren als de CO2-uitstoot te verlagen en de natuur meer ruimte te geven.

Je vindt de oplossing door te kijken naar het totale plaatje. Dus is een wijk toe aan vervangende riolering, gaan woningen op de schop of vinden er andere ingrijpende veranderingen plaats? We denken graag mee over toekomstbestendige bereikbaarheid en doorstroming.

Betere bereikbaarheid en doorstroming met minder uitstoot

We verbeteren de bereikbaarheid en doorstroming, bij voorkeur met minder uitstoot van schadelijke stoffen. Dat bereiken we bijvoorbeeld met slimme iVRI’s. Deze intelligente verkeersregelinstallaties regelen de doorstroming en minimaliseren remmende en optrekkende bewegingen van gemotoriseerd verkeer. Zo slijten wegen minder snel én kan de uitstoot omlaag.

Onze oplossingen

 • Videobewaking

 • Camera(toe)zicht op (vaar)wegen die jou als wegbeheerder bij calamiteiten helpt de juiste beslissingen te nemen. Detecteer bijvoorbeeld stilstaande voertuigen of spookrijders, tel en classificeer voertuigen en open of sluit op afstand bruggen en sluizen.

 • Verkeerskundig advies

 • Win advies in over verkeersmanagement, in-car systemen, verkeersveiligheid, omleidingsroutes en het berekenen van rijtijden. Krijg antwoord op alle verkeerskundige vragen. Verhoog de veiligheid voor verkeersdeelnemers én voor wegwerkers, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

 • Verkeerscentrale

 • Verkeerscentrales combineren een infrastructuur van elektrotechnische systemen. Vanuit deze centrale, wordt (vaar)weg verkeer gemonitord en bestuurd. et besturing, bediening en bewaking integreren we visualisatie, signaalloutering, werkplekbediening en bijkomende apparatuur in één managementsysteem Bovendien worden vanuit de verkeersmanagement centrale calamiteiten afgehandeld: we combineren inbraakbeveiliging, toegangscontrole en andere veiligheidsinformatie in één overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem.

 • Openbare verlichting

 • Laat openbare verlichting ontwerpen, berekenen, aangelegen en onderhouden. In nieuwe situaties is dat altijd duurzame LED-verlichting, waar we ook bestaande verlichting naar ombouwen. Sensoren maken ondertussen steeds meer slimme verlichtingstoepassingen mogelijk.

 • Ondergrondse parkeergarages

 • Totaaloplossing voor het ondergronds bouwen van parkeergarages. Laat je ontzorgen door ons al onze expertises te bundelen

 • Live navigatiediensten

 • Laat werkzaamheden of afzettingen voorprogrammeren in de kaarten van populaire nagivatieapps om weggebruikers te waarschuwen voor wat er komt. Weggebruikers krijgen een melding, dus zijn alerter. Daarnaast levert dit inzicht op in reistijden en (ongewenste) sluiproutes.

 • Kunstwerken

 • Bijvoorbeeld bruggen, ook fiets- en wandelbruggen, of kademuren. Laat deze kunstwerken ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden door onze teams met alle belangrijke disciplines en expertise, inclusief binnenstedelijke bouwkuipen.

 • iVRI - verkeersregelinstallatie

 • VRI’s regelen het verkeer op kruispunten, voet- en fietsoversteekplaatsen. Stel wacht- en doorrijtijden in om het verkeer veilig te regelen. Pas VRI’s toe om de verkeersveiligheid te verhogen bij drukte. Slimme software vermijdt incidenten in stedelijke gebieden met veel kruisend verkeer.

 • Dynamische verlichting in het wegdek

 • Dynamische verlichting in het wegdek om het rijgedrag van weggebruikers met nudges onbewust te beïnvloeden. (Kleine) veranderingen in de omgeving stimuleren tot gewenst gedrag, bijvoorbeeld met maatwerk intuïtieve feedback aan bestuurders.

 • Detectielussen

 • Detectielussen voor verkeerslichten (VRI’s), roodlichtcamera’s en metingen. Ze verzamelen in asfalt, beton of onder straatwerk informatie over snelheid en locatie van voertuigen. Samen met andere systemen dragen ze bij aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer.

 • Bewegwijzering

 • Laat definitieve bebording plaatsen. Wij adviseren, ontwerpen, plaatsen en onderhouden: ervaar complete ontzorging met bewegwijzering die klopt.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.