Scroll voor meer

Energiegebruik in dorp en stad

De energietransitie is in volle gang en de infrastructuur van de bewoonde wereld zal ingrijpend veranderen. Gemeentes en woningcorporaties staan voor belangrijke keuzes. Welke alternatieven zijn er om van het gas af te gaan? Hoe zorg je dat continuïteit van energie gegarandeerd is, in een tijdperk van verhoogde vraag naar elektriciteit? En hoe levert de upgrade van die infrastructuur extra waarde, zoals kostenbesparing, meer veiligheid en ruimte?

Een belangrijke opgave in bijvoorbeeld de RES is de uitfasering van het gasnet. Welke alternatieven zijn er, wat is rendabel en hoe ga je om met de andere shareholders, zoals bewoners en burgers?

Meer weten?

René helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Van het gas af

Heijmans combineert bouw- en energievraagstukken en maakt de energietransitie in jouw gemeente mogelijk. Dat doen we voor energiebedrijven en netbeheerders, maar ook in gebiedsontwikkelingen en stedelijke vernieuwingsopgaves. We vormen de verbindende schakel tussen bron, exploitant, gemeente en burger.

We maken inzichtelijk hoeveel energie er voorhanden én nodig is. Je krijgt een ontwerp dat efficiënt kan worden aangelegd en gebaseerd is op voldoende aansluitingen, voor een goede exploitatie. Goed projectmanagement zorgt voor een soepele aanleg, met zo min mogelijk overlast.

Van warmtenet tot all-electric-grids, van individuele warmtepomp tot een grotere collectieve toepassing. We realiseren van bron tot achter de gevel.

Elektrificatie en de opmars van elektrische voertuigen

De omslag naar elektrische voertuigen stelt gemeenten voor aanvullende uitdagingen. Hoeveel laadpalen zijn er nodig in je stad en wat zijn de gunstigste locaties? En nog belangrijker: hoe is de integratie met het bestaande elektriciteitsnet en hoe zorg je voor een goede exploitatie? Met Heijmans eMobility bieden we een divers pakket aan laadpaal-oplossingen voor het publieke en privaatzakelijke domein. Van aanleg tot energiemanagement en beheermogelijkheden in een online platform. Onderscheidend? Wij garanderen een maximale uptime.

Onze oplossingen

 • Assetmanagement

 • Assetmanagement maakt beheer en onderhoud voorspelbaar. Wij combineren kennis over elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele techniek en industriële automatisering met digitalisering, data en software.

 • Elektriciteit en telecom

 • Elektriciteit, data, communicatie. Heijmans is een specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen aanleggen en zorgt dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaarheid is.

 • eMobility in de stad

 • Laadpaaloplossingen in de publieke omgeving. Aanleg, aansluiting en beheer. Met als speerpunt: maximale uptime en minimale storingstijden. Inclusief online platform voor professioneel beheer en automatische afrekening.

 • Kabels en leidingen

 • Unit van Heijmans die gespecialiseerd is in het ontwerp en de aanleg van diverse tracés, van elektra tot warmte en drinkwater.

 • Omgevingsmanagement

 • Bouwprojecten hebben impact op de omgeving. Soms tijdelijk door bouwhinder, vaker voor altijd omdat de omgeving is veranderd. Omgevingsmanagement draait om het kennen van en zorgen voor de omgeving, overlast beperken en duidelijk zijn over de werkzaamheden die we uitvoeren. Door omgevingsmanagement zorgt Heijmans voor een gedragen eindresultaat.

 • Openbare verlichting

 • Laat openbare verlichting ontwerpen, berekenen, aangelegen en onderhouden. In nieuwe situaties is dat altijd duurzame LED-verlichting, waar we ook bestaande verlichting naar ombouwen. Sensoren maken ondertussen steeds meer slimme verlichtingstoepassingen mogelijk.

 • Smart City

 • We maken de publieke ruimte slimmer, duurzamer en veiliger door geavanceerde technieken en met elkaar verbonden systemen. Slimme verlichting, public nodes, 5G, wifi en beveiliging maken de stad leefbaarder voor haar inwoners. Tevens efficiënter beheer en asset management.

 • Terreinverlichting

 • Heijmans is gespecialiseerd in vele facetten van verlichting zoals voor sport, openbare ruimtes, vliegvelden, bedrijvenparken, tunnels en parkeerterreinen. Maar er is meer. Verlichting speelt een belangrijke rol bij stadsvernieuwing en stadsverfraaiing.

 • Warmtenet

 • Samen met ketenpartners maken we passende oplossingen om van het gas af te komen en Nederland anders te verwarmen. Van bron tot achter de gevel.

  Smart city, de verbonden stad

  Verlichting, verkeersmanagement en andere elektrische systemen. Onze openbare ruimte staat er inmiddels behoorlijk vol mee. Dat levert uitdagingen op, zoals de ondergrondse complexiteit. Want waar is nog ruimte voor meer kabels?

  Door nieuwe apparatuur en slimmere technieken kunnen wij het energieverbruik in jouw gemeente aanzienlijk terugbrengen. Bijvoorbeeld door energiezuinige LED’s bij openbare en decoratieve verlichting. Zo verlagen we je energierekening én maken we je stad leefbaarder.

  Ook onze smart city oplossingen leveren daaraan een bijdrage. Met internet verbonden technologie en datagedreven diensten verrijken en verbeteren de openbare ruimte. Voor gebruikers en beheerders. Denk aan public nodes, wifi, slimme verlichting en video- en beveiligingssystemen. Heijmans is ook actief in de realisatie van 5G-netwerken.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.