Scroll voor meer

Energie opwekken in dorp en stad

De energietransitie is in volle gang. Bedrijven en burgers kijken kritisch naar hun energieverbruik en stappen over op duurzaam opgewekte energie. Ook gemeenten hebben een duidelijk doel, waarbij visiestukken zoals de RES richting geven. Maar hoe implementeer je je plannen en waar geef je voorrang aan? Hoe bezuinig je op het eigen energieverbruik en hoe krijg je bewoners mee?

Meer weten?

René helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Een duurzaam warmtenet als alternatief voor gas

Een warmtenet kan in veel bewoonde gebieden een uitstekend alternatief zijn voor het bestaande gasnet. Een veelgehoorde misvatting is dat een warmtenet alleen mogelijk is in de buurt van een grote fabriek of industrie. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen restwarmte. Zo kan het riool ook als warmtebron dienen.

Heijmans heeft veel ervaring met warmtenetten aanleggen en begrijpt de complexiteit van dit vraagstuk. We brengen broneigenaar, exploitant en eindgebruiker samen en helpen je zo vooruit. Met onze kennis maken we een ontwerp dat haalbaar en exploiteerbaar voor je is. We weten wat de aanleg kost, hoeveel aansluitingen reëel zijn en wat bewoners beweegt om wel of niet deel te nemen.

De betaalbaarheid is belangrijk, want een uitfasering van aardgas betekent vaak ook dat bewoners en andere eindgebruikers aanpassingen moeten doen. Heijmans heeft de kennis en de monteurs in huis om tot achter de gevel aanpassingen aan woningen en gebouwen uit te rekenen én uit te voeren

Zelf energie opwekken, besparen op eigen energieverbruik

We ontwikkelen energiemanagementsystemen zodat jij efficiënter met je energievraag kunt omgaan. Een slim voorbeeld is onze datadienst van BSense, waarmee je gebouwen slimmer beheert. Dit combineren we met de installatie van energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting en zonnepanelen.

Voor de openbare ruimte ontwikkelen we ook oplossingen zoals de Sonob: het energieopwekkende geluidsscherm. Nog een voorbeeld van slim gebruik van de openbare ruimte? Parkeerterreinen voorzien van carports met zonnepanelen.

Off-grid: zelfvoorzienend

Heijmans is actief in infra, gebiedsontwikkeling en (woning)bouw. Wij hebben de kennis om een gebouw of complete woonwijk energieneutraal in te richten en weten hoe je je eigen energie opwekt. Bijvoorbeeld met warmtepompen. Het resultaat is een duurzame oplossing, deels of volledig off-grid. Daarbij zorgen wij voor een optimale afstemming met de netbeheerder, bewoners en omwonenden.

Onze oplossingen

 • Assetmanagement

 • Assetmanagement maakt beheer en onderhoud voorspelbaar. Wij combineren kennis over elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele techniek en industriële automatisering met digitalisering, data en software.

 • Bodem

 • Verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten, leidingen en delfstoffen; de bodem onder onze voeten herbergt vaak heel wat meer dan grond alleen. Heijmans kan de ondergrondse complexiteit integraal benaderen met kennis van grondverzet, bodemreiniging, funderingstechnieken, bodemonderzoek, bodemradar, explosieven opsporing, geodesie en geofysica.

 • Elektriciteitsnetwerk

 • Elektriciteit, data, communicatie. Heijmans is een specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen aanleggen en zorgt dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaarheid is.

 • Kabels en leidingen

 • Unit van Heijmans die gespecialiseerd is in het ontwerp en de aanleg van diverse tracés, van elektra tot warmte en drinkwater.

 • SONOB

 • Modulair zonne-geluidsscherm met hoge energieopbrengst. Ideaal om hinder te beperken langs snelwegen of bij stedelijk gebied. De opgewekte zonne-energie kan benut worden om systemen en omliggende huishoudens van elektriciteit te voorzien.

 • Warmtenet

 • Samen met ketenpartners maken we passende oplossingen om van het gas af te komen en Nederland anders te verwarmen. Van bron tot achter de gevel.

 • Warmtepompen

 • Energieoplossingen voor kleine(re) of stand-alone warmtenetten. Zoals lagetemperatuur warmtenetwerken in gebouwen of delen van een gebied.

 • DC oplossingen

 • We zijn specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.