Scroll voor meer

Een fijne leefomgeving in dorp, stad en land

De belangrijkste kenmerken van een fijne leefomgeving? Het is een groene plek waar je je veilig voelt en gezond kunt leven of verblijven. Deze drie aspecten staan dan ook altijd voorop binnen onze projecten.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Een goed ontwerp van de openbare ruimte!

De Nederlandse infrastructuur wordt steeds complexer. Er ontstaan nieuwe functies en er komen meer verbindingen en netwerken bij. De crux is om Nederland niet steeds voller te maken, maar slim om te gaan met de ruimte en álle gebruikers daarvan. Een goed ontwerp is daarbij essentieel. Heijmans beschouwt vraagstukken altijd vanuit meerdere perspectieven. Daarvoor hebben we een breed scala aan professionals in dienst, van engineers tot psychologen en biologen. Zo voegen onze bouwprojecten meerwaarde toe aan jouw gemeente.

Smart city voor meer welzijn

Technologische ontwikkelingen maken het leven veiliger, gezonder en aangenamer. Met onze kennis van elektro, energie en dataservices helpen we ook jouw gemeente. Zo draagt slimme, energiezuinige verlichting bij aan een verhoogde veiligheid en een prettigere aanblik van gebouwen. En onze 5G-telecom, data en wifi-installaties maken meer functies voor inwoners en bewoners mogelijk. De oplossingen van Heijmans zorgen dat jij de openbare ruimte beter monitort en je assets eenvoudiger beheert.

De ondergrond. Niet wegstoppen.

Een aanzienlijk deel van onze projecten speelt zich ondergronds af. Een goede bodeminrichting is het cruciale fundament voor de inrichting bovengronds. Gezonde grond stimuleert de biodiversiteit. We lokaliseren bodemvreemde objecten, zoals oude projectielen of verontreinigingen, en maken jouw woonomgeving veiliger.

De kracht van groen

Een gezonde woonomgeving kan niet zonder groen. Mens én dier worden er gelukkiger van. Onze biologen creëren daarom de juiste omstandigheden voor een gezonde biodiversiteit, zodat bijen, vogels, bodemdieren en andere medebewoners ook een fijne leefomgeving hebben.

Een groene omgeving is bovendien beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress of hevige wateroverlast. We zetten een combinatie in van ontwerp, kennis en technologie en helpen zo jouw gemeente bij vraagstukken over klimaatadaptatie  

Onze oplossingen

 • Circulair bouwen

 • Wij hebben inzicht in milieuprestaties van al onze bouwwerken, bouwen toekomstbestendig door te denken in lagen en losmaakbaarheid. Maar zorgen ook voor een materialen paspoort om toekomstig hergebruik te garanderen. Daarnaast hergebruiken we materialen, maken dit inzichtelijk en via het platform 'matching materials' maken we vraag en aanbod van secundaire materialen transparant.

 • CO2 neutraal

 • Door gebruik te maken van duurzame mobiliteit op onze projecten, zoals elektrische (bak)fietsen. We verduurzamen en vervangen ons materieel op de bouwplaats door te elektrificeren of op waterstof aangedreven materieel in te zetten. Op de bouwplaats wekken we zelf onze zonne-energie op of we maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Hierdoor werken wij CO2 neutraal, maar zorgen onze elektrische machines ook voor minder geluidsoverlast.

 • Gezonde bodem

 • Door een toenemende schaarste van de bovengrondse ruimte wordt onze bodem steeds belangrijker. Er is steeds meer behoefte om het gebruik van de ondergrond te ordenen en mogelijke ondergrondse conflicten te vermijden. Dat voorkomt vertragingen, stagnatie en uitloop op bouwprojecten. De bodemspecialisten van Heijmans kunnen die complexe ondergrond gedetailleerd in kaart brengen, saneren en bouwrijp maken. Ons uitgangspunt hierbij is een gezonde en schone bodem voor een gezonde leefomgeving.

 • Veilig oversteken

 • Een zebrapad moet een veilige oversteekplaats zijn voor voetgangers. Toch komt het regelmatig voor dat een voetganger juist hier wordt aangereden. Vaak omdat een automobilist het zebrapad niet goed, of te laat ziet. Crosscover maakt de oversteekplaats beter zichtbaar door deze extra op te laten lichten in het donker.

 • Smart City

 • We maken de publieke ruimte slimmer, duurzamer en veiliger door geavanceerde technieken en met elkaar verbonden systemen. Slimme verlichting, public nodes, 5G, wifi en beveiliging maken de stad leefbaarder voor haar inwoners. Ook efficiënter beheer en asset management.

 • Ecologisch advies

 • Versterk de natuur en maak het verschil voor gebruikers en bewoners. Wij betrekken onze ecologen in projecten, maar ook adviseren de ecologen je om het verschil in de natuur te maken

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.