Meer drukte, minder hinder

In een dichtbevolkt land als Nederland heeft een verstoring al gauw effect op anderen. Denk bijvoorbeeld aan geluidshinder. Hoe combineer je ontsluitingsroutes en voorkom je overlast voor omwonenden? En hoe geef je doorgang aan bouwprojecten of evenementen, zonder een verkeersinfarct te veroorzaken?

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Stille verbindingen in bewoond gebied

We kunnen niet zonder wegverkeer en een goed wegennet. Zeker in steden grenst de bebouwing vaak pal aan snelwegen en andere intensief gebruikte routes. Al dat wegverkeer levert soms hinder op bij omwonenden. Denk aan bandengeruis of herrie door voegovergangen bij viaducten en bruggen. Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte denkt Heijmans na over dat soort effecten. Zo bedachten we geruisloze voegovergangen, en ontwikkelden we andere geluidwerende oplossingen. Zoals de Sonob: een geluidsscherm dat energie opwekt uit zonlicht.

Omgevingsmanagement: een goede buur zijn

Tijdens de realisatie van onze bouwprojecten ontkomen we er soms niet aan dat we tijdelijk overlast veroorzaken bij omwonenden of weggebruikers. Door bewoners actief bij de plannen te betrekken, leiden we onze bouwprojecten in goede banen.

Om hinder te minimaliseren heeft onze afdeling omgevingsmanagement volop contact met jouw buurt en andere belanghebbenden. Zo stemmen we onderling de wegafsluitingen af, en houden we in de gaten of de aanrijroutes van het bouwmaterieel niet de route van schoolgaande jeugd doorkruisen.

Bouwen aan een Duurzame Toekomst met Groenblauwe Geluidswering

Harmonie tussen mens en natuur wordt steeds belangrijker. We streven dan ook naar een leefomgeving waarin duurzaamheid en ecologie hand in hand gaan. Geluidswering is een veelbesproken onderwerp in stedelijke gebieden, en met "Groenblauwe Geluidswering" gaan we een stap verder. We integreren groenblauwe elementen in geluidswerende constructies. Hierdoor verminderen we niet alleen de overlast van geluid, maar dragen we ook bij aan een groenere en gezondere omgeving. Deze brochure biedt praktische handvatten om op een vernieuwende manier samen te werken met het natuurlijk systeem, zowel in ontwerp, realisatie als onderhoud.

Download de brochure

Wil je meer weten over groenblauwe geluidswering en hoe je kunt bijdragen aan een duurzame en natuurinclusieve toekomst? Download nu de gratis brochure "Groenblauwe Geluidswering" en ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan een betere wereld.

Vraag over *

Tijdelijke maatregelen bij incidenten en evenementen

Heijmans biedt ook diensten en oplossingen als er hinder ontstaat door bijvoorbeeld een ongeval of een andere tijdelijke situatie, zoals een evenement. Dankzij onze verkeersmaatregelen, bebording, verkeersregelaars en incident control kunnen weggebruikers alsnog veilig en soepel hun weg vervolgen.

Onze oplossingen

 • (Tijdelijke) Verkeersmaatregelen

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen nodig? We ontzorgen je graag door het geven van verkeerskundig advies én de inzet van bijvoorbeeld verkeersregelaars, tekstwagens en drips, antizichtschermen en botsabsorbers bij de uitvoer van een project.

 • Eenlaags asfalt

 • Vragen asfaltwegen in woonwijken veel onderhoud of zijn ze toe aan vervanging? Recoflex gebruiken we voor reconstructie van deze verouderde asfaltverhardingen woonstraten en buitenwegen. Hierbij wordt óf de gehele asfaltconstructie vervangen (bij voldoende draagkracht van de fundering) óf worden slechts één of meerdere lagen door Recoflex vervangen. Het is ook toepasbaar als overlaging van klinkerverhardingen en betonwegen. Dit bespaart aanzienlijk tijd, CO2 uitstoot en (onderhouds-)kosten.

 • Geluidsschermen

 • Geluidsschermen vergroten de leefbaarheid door het verminderen van lawaai. Welke geluidschermen er geplaatst worden hangt af van vele factoren. We plaatsen naast nieuwe schermen ook schermen met zonnepanelen (Sonob), natuur inclusieve of circulaire schermen.

 • Snelfietspaden

 • Wil je een snelfietsroutes aanleggen of bestaande fietsinfrastructuur verbeteren en opwaarderen. Recoflex Velo is een één laags asfaltoplossing voor fietspaden, die over de bestaande (klinker)weg, beton- of asfaltfietspad of andere bestaande, draagkrachtige fundering wordt aangebracht. Dit bespaart aanzienlijk in tijd, CO2 en (onderhoud)kosten.

 • Omgevingsmanagement

 • Wil je meer weten welke maatregelen je kan nemen om de leefbaarheid tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te houden. Wij denken graag met je mee. We maken analyses van de omgeving, belanghebbende en fysieke aspecten om zo de hinder tijdens een project te beperken.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.