Scroll voor meer

Verkeersveiligheid in gemeentes

Je wilt auto’s weren uit het centrum en het liefst ook zoveel mogelijk uit woonwijken. Zo garandeer je de veiligheid voor een prettige leefomgeving in je gemeente. Hoe pak je dat aan? En is meer ruimte voor de fiets overal een goed idee? Bij Heijmans faciliteren we ontmoeten en ontspannen in de woonstraat, terwijl we rekening houden met de bereikbaarheid en behoeften van bewoners in dorpen en steden.

Wat maakt de woonwijk een prettige en veilige woonlocatie en hoe richt je het centrum verkeersveilig in? Wij vermengen verkeersveiligheid met duurzame doelstellingen en een aangenaam leefklimaat. Helpt het om de snelheid om laag te brengen of is de fiets een geschikt alternatief voor autoverkeer? Dat is waarover we meedenken met gemeenten die zoeken naar de beste oplossing voor hun uitdagingen.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Autoluw, veilig en bereikbaar

De fiets is een populaire snelheid remmende optie. Maar, hoe houd je het veilig als auto’s daardoor vooral achter fietsers aanrijden? Een smalle straat is niet automatisch een goede oplossing als de bereikbaarheid van een woonwijk of ander gebied er onder te lijden heeft.

Bij Heijmans begrijpen we de wens tot autoluwe woonwijken. Tegelijkertijd kennen we de belevingswereld van zowel automobilisten, fietsers, voetgangers en anderen in de straat. Wij combineren verkeersdeskundigen, technisch specialisten en bijvoorbeeld gedragswetenschappers die begrijpen hoe je de veiligheid verbetert zonder de doorstroming in de weg te zitten. Verbeterde zichtbaarheid leidt tot meer sociale veiligheid, bijvoorbeeld met signalering en verlichting-on-demand.

Rond de centra van steden creëren we bijvoorbeeld verkeers-hubs. Dat zijn plekken waar auto’s laden en parkeren, waar de ruimte is om energie op te wekken en waar een pakketdienst pakketten kan afleveren. Samen met jou werken we aan de mobiliteit van de toekomst, die ondertussen de veiligheid op andere plekken verbetert.

Participatie van buurtbewoners

Waar er voor de verkeersveiligheid iets verandert is het belangrijk om buurtbewoners en andere betrokkenen daarbij te betrekken. De omgevingswet verplicht tot participatietrajecten, bijvoorbeeld tijdens de herinrichting van een woonstraat. Wij weten hoe je buurtbewoners aanspreekt met de juiste vragen, stimuleert om mee te denken en onderdeel maakt van de plannen. We faciliteren ontmoetingen, houden rekening met de wensen van bewoners en hebben een brede achterban van deskundigen beschikbaar die graag meedenken.

Onze oplossingen

 • Bebording

 • Laat definitieve bebording plaatsen. Wij adviseren, ontwerpen, plaatsen en onderhouden: ervaar complete ontzorging met bewegwijzering die klopt.

 • Bikescout - veilige fietsoversteekplaats

 • Bikescout helpt (brom)fietsers en (e)bikers veilig over te steken. Verbeter de veiligheid van fietsers bij (onoverzichtelijke) oversteekplaatsen door ze in een vroeg stadium te detecteren en automobilisten op tijd te waarschuwen met LED-verlichting in het wegdek.

 • Openbare verlichting

 • Laat openbare verlichting ontwerpen, berekenen, aangelegen en onderhouden. In nieuwe situaties is dat altijd duurzame LED-verlichting, waar we ook bestaande verlichting naar ombouwen. Sensoren maken ondertussen steeds meer slimme verlichtingstoepassingen mogelijk.

 • Remarkable - veilige voetoversteekplaats

 • Remarkable is een beter zichtbare en veiligere voetgangersoversteekplaats. Maak de oversteekplaats beter zichtbaar voor automobilisten door deze extra op te laten lichten in het donker.

 • Verkeerskundig advies

 • Win advies in over verkeersmanagement, in-car systemen, verkeersveiligheid, omleidingsroutes en het berekenen van rijtijden. Krijg antwoord op alle verkeerskundige vragen. Verhoog de veiligheid voor verkeersdeelnemers én voor wegwerkers, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

 • Videobewaking

 • Camera(toe)zicht op (vaar)wegen die jou als wegbeheerder bij calamiteiten helpt de juiste beslissingen te nemen. Detecteer bijvoorbeeld stilstaande voertuigen of spookrijders, tel en classificeer voertuigen en open of sluit op afstand bruggen en sluizen.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.